349 ūkininkai privalės grąžinti beveik pusę milijono eurų gautos paramos

Viso 349 ūkininkai privalės grąžinti beveik pusę milijono paramos

Į meslaisvi redakciją kreipėsi sunerimę ūkininkai. Jie paaiškino, kad sulaukė pranešimų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros dėl jiems suteiktos 2014-2016 metais paramos ar išmokų už žemes sugrąžinimo. Tokių pranešimų sulaukė 349 ūkininkai. Viso jiems reikės grąžinti 495 856 EUR. Kodėl taip atsitiko redakcija pasiteiravo NMA. Agentūros atstovė spaudai paaiškino, kad paaiškėjus naujiems faktams ir pakartotinai administravus paraiškas, buvo nustatyti neatitikimai. Parama yra administruojama NMA atsakinguose padaliniuose. Administruojant paraiškas vykdomos patikros vietoje ir atliekami administraciniai patikrinimai. Atlikus teisės aktuose numatytus sutikrinimus, parama išmokama  tik tada, kai paraiškose nustatyti neatitikimai yra išsprendžiami. Kaip minėjome, parama perskaičiuojama tik tuo atveju, kai paraiškoje nustatomi nauji faktai, kurie nebuvo žinomi administruojant paraiškas ir  jie įtakoja galutinę išmokos sumą.

Paklausėme, dėl kokių pagrindinių priežasčių dalis gyventojų gavusių išmokas už žemes  už 2014-2016 metais privalo grąžinti permokas?

„Nacionalinė mokėjimo agentūra, administruodama ūkininkų paraiškas gauti tiesiogines išmokas, paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones, paramą už laikomus gyvulius, nuolat  atnaujina turimus duomenis. Būna atvejų, kad šio proceso metu nustatomi deklaruotų duomenų neatitikimai. ES teisės aktai įpareigoja NMA, pasikeitus paraiškos duomenims, paraiškas vertinti iš naujo

Pagrindinės priežastys, kodėl pareiškėjai privalo sugrąžinti jau išmokėtas išmokas, yra šios:

  • dažniausiai skolos susidaro dėl kontrolinių žemės sklypų pasikeitimų (2018 m. duomenimis 64 proc.), gavus naują ortofotografinę nuotrauką. Jei atnaujintoje ortofotografinėje nuotraukoje matoma, kad deklaruotiems plotams, už kuriuos buvo prašoma paramos, buvo priskirti pastatai, iškasti tvenkiniai, krūmai ar mišku apaugę laukai bei kiti paramai netinkami objektai, už tokius plotus gautą paramą reikia grąžinti. Vadovaujantis teisės aktais, parama gali būti susigrąžinta skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne daugiau kaip už ketverius metus. Pavyzdžiui, 2018 m. pareiškėjas deklaravo lauką pagal 2015-05-25 darytą ortofotografinę nuotrauką, kurioje matyti, jog laukas atitinka paramos tiesioginėmis išmokomis keliamus reikalavimus. Tuo tarpu 2018-05-30 darytoje ortofotografinėje nuotraukoje matyti maži medeliai ir krūmai. Pareiškėjui už šią lauko dalį tiesioginės išmokos už 2018 m. nemokamos, o jau išmokėta parama susigrąžinama.
  • ES reglamente numatyti atvejai, kokiais kriterijais remiantis prašoma grąžinti paramą pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Įsipareigojimus prisiėmę ūkininkai juos turi vykdyti nenutrūkstamai. Jeigu pavyzdžiui, pareiškėjas, prisiėmęs 5 metų įsipareigojimus pagal tam tikrą priemonės veiklą, ketvirtais įsipareigojimų metais netęsia jų vykdymo, paramą jis turi sugrąžinti už visus ankstesnius metus (kaip nustatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse).
  • Parama gali būti mokama tik už paraiškos teikimo metais paramos reikalavimus atitinkančius gyvulius. Pažeidimai gali būti nustatomi, kai pareiškėjas gyvulį išregistravo atgaline data (nustatomas faktas, kad paraiškos teikimo metais gyvulio, už kurį buvo prašoma paramos, jau nebuvo valdoje).

Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė taip pat informavo, kad pareiškėjams parama mokama atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus reikalavimus bei tuo metu paraiškoje esančias faktines aplinkybes. Parama perskaičiuojama tik tuo atveju, kai paraiškoje nustatomi nauji faktai, įtakojantys galutinę išmokos sumą (pvz. paramos reikalavimų nesilaikymo, nustačius apleistus plotus ir pan.).

meslaisvi.lt