D.Jančaras: aš pasiruošęs teistis su draudikais

Kol nebuvo šio įstatymo, žmonės savarankiškai nuspręsdavo,drausti jiems savo transporto priemonę , ar ne, tačiau tai truko neilgai, valdžia nusprendė,kad bus kitaip. Ir taip gimė Privalomas transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo įstatymas. Jei galvojate, kad šis įstatymas buvo nukreiptas mūsų gyvenimo kokybei gerinti, tai klystate. Atsitikus auto-įvykiui ir iki privalomojo automobilio draudimo atsiradimo buvo galima išieškoti žalą iš eismo įvykio kaltininko.Vieni susitardavo vietoje, kitiems vairuotojams reikėdavo teismo, tačiau bet kokiu atveju žala būdavo nustatyta ir prievolė ją mokėti likdavo. Kitas klausimas ar ją visi geranoriškai mokėdavo, tačiau tai jau išimtys ir dėl tokių įstatymo priiminėti nereikia. Įstatymo reikia dėl kitokių dalykų, dėl to, kad kai kurie galėtų lengvai ir paprastai gyventi jūsų sąskaita. Kodėl jūsų? O gi paskaičiuokite, kiek jūs sumokėjote draudimo bendrovėms pinigų ir kiek kartų pakliuvote į auto-įvykį? Tiesa sakant geriau neskaičiuoti, ramiau miegosis. O dabar aš jums įrodysiu,kas labiausiai suinteresuotas šio įstatymo egzistavimu. Ir be šio įvykio, kuris neseniai atsitiko su manimi tvirtai žinojau, kad privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas labiausiai reikalingas draudimo bendrovėms, bet jų įžūlumas jau man pradeda nepatikti. Negana to, kad jie išsireikalavo jog mes automobilius draustume net jeigu ir nevažiuojame,turiu mintyje jei ilgiau nei tris mėnesius nedrausite automobilio,jis jums bus išregistruotas, tai jie dar sumanė mus visus filmuoti eisme ir tikrinti duomenis, ar mūsų automobiliai drausti.Prižiūrėti kaip laikomasi įstatymų Lietuvoje yra pristeigta eilė valstybės institucijų, jas mes išlaikome, o jos mus kontroliuoja kaip mes elgiamės. Tačiau draudikai nusprendė, kad jie patys imsis kontroliuoti, kaip yra laikomasi automobilio draudimo įstatymo. Didžiuosiuose miestuose pristatė automobilius fiksuojančių įrenginių, tikrina duomenų bazėse ir jei aptinka kokį nedraustą tuoj pat siunčia pranešimą policijai. Pastaroji išlaikoma iš mūsų pačių mokesčių surašo protokolą apie kelių eismo taisyklių pažeidimą ir skiria baudą. O dabar įdomiausia.

Ar žinojote apie tokį Lietuvoje įsteigtą Transporto priemonių draudikų biurą? Jei ne, tai dabar sužinosite.Šio biuro teisės ir pareigos yra apibrėžtos tame pačiame vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo įstatyme. Šis biuras pasirodo yra asociacija.Į jo funkcijas įeina daug ten visko, galite pasižiūrėti. Biuras kaupia informaciją, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, valdo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazę (toliau – duomenų bazė), tvarko duomenų bazės (įskaitant ir asmens) duomenis. Įstatyme nurodytos ir biuro teisės. Tarp daugelio teisių yra ir tokios :

kad galėtų atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas, turi teisę nemokamai gauti ir kaupti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų visą reikiamą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis; tvarkyti asmens duomenis, teikti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims turimą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis, reikalingus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo funkcionavimui užtikrinti.

Bet įstatyme niekur nėra nurodyta, kad kažkoks draudikų biuras turi teisę organizuoti transporto priemonių filmavimą ir fiksavimą eisme.Dėl to aš su jais ir pasiruošęs teistis.

Ir pabaigai. Atidžiai skaitydamas įstatymą, pastebėjau, kad biuras turi dar vieną teisę, teisę teikti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo. Tai dabar pasakykite, kas valdo šį įstatymą?Norėčiau pabrėžti dar vieną mintį, visos man žinomos Lietuvoje draudimo bendrovės nepriklauso Lietuvos piliečiams, net gi tokiu gražiu pavadinimu”Lietuvos draudimas”

meslaisvi.lt