D.Jančaras: viešieji pirkimai- kaip pagal įstatymą susiorganizuoti „otkatą”

Korupcija pagal įstatymąViešieji pirkimai, ši procedūra ne vienam politikui ar savivaldybės darbuotojui kelia nemažai rūpesčių. Vienas rūpestis kaip teisiškai teisingai surašyti viešojo konkurso pirkimo sąlygas, o kitas rūpesti kaip nesusigundyti lengvu pasipelnymo šaltiniu. Lengvu, nes dabartinis viešojo pirkimo įstatymas tą leidžia padaryti visiškai teisėtai.Kol kas rimtai šios procedūros niekas nekontroliuoja, o ir kontroliuoti kai kuriuos viešųjų pirkimų įstatymo punktus praktiškai beprasmiška, nes jie surašyti taip, kad organizuojantis pirkimą pagal įstatymą gali susiorganizuoti ir „otkatą”. Kaip tą galima padaryti. Vienas iš paskutinių viešojo konkurso sąlygų pavyzdžių švelniai tariant prajuokino. Viešojo pirkimo organizatorius konkurso sąlygose nurodė, kad visi konkurso dalyviai savo pasiūlymus turi būtinai pateikti  kompiuterine programa (World, Exsel) redagavimo formate. T.y. tokioje formoje, kad gavęs visų konkurso dalyvių pasiūlymus, jei reikės lengvai galėtų pakoreguoti tam tikrą pasiūlymą ir niekas nė „nesuuostų”. Sąlygose net pabrėžiama, kad pasiūlymas turi būti pateiktas ne skenuota formai.Tokios konkurso organizatorių sąlygos nenustebino Viešųjų pirkimų Tarnybos, pastarosios atstovai tokį perkančiosios organizacijos žingsnį komentavo taip:

VPĮ nenumato prievolės reikalauti pasiūlymą pateikti tam tikru formatu, taip pat nereikalaujama privalomai prašyti pasiūlymą pasirašyti fiziniu prašu, taigi perkančioji organizacija tokį reikalavimą nustatyti gali.

meslaisvi.lt