Kauno rajone Bubiuose planuojama metalo perdirbimo įmonė, atsirastų 22 darbo vietos

42645587_296716337604911_833036884476166144_n   Žemės sklype, esančiame Parko g. 33, Bubių k., Batniavos sen., Kauno rajone numatoma pastatyti naują, modernų gamybinį pastatą su administracinėmis – buitinėmis patalpomis ir jame įrengti metalo gaminių gamybos patalpas. Prieš kelias savaites buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Jį atliko UAB „Infraplanas. Įmonė tikrino, ar dėl planuojamos gamyklos neatsiras  oro tarša, atliko galimų kvapų analizę, apskaičiavo koks poveikis bus dirvožemiui, vandeniui. Infraplanas nustatinėjo ir būsimą triukšmo poveikį aplinkiniams gyventojams, kokia atsiras papildoma šiluma, ar dėl gamyklos veiklos nebus jonizuojančios spinduliuotės . Modeliavimo principu atlikti tyrimai parodė, kad nei vienas iš išvardintų veiksnių aplinkai ir žmogui žalingo poveikio neturės. Tiesa, įdomu tai, kad vertinant triukšmo lygį buvo pasirinktas artimiausias gyvenamas pastatas, kuris yra apleistas ir iš tikrųjų negyvenamas.
42799433_739430373081498_6639213652211662848_n

Vertinant triukšmo poveikį buvo analizuojamas gyvenamas pastatas, kuris yra apleistas ir iš tikro negyvenamas

O dabar apie pačią gamyklos veiklą.
Žemės sklypo plotas- 1,98 ha, planuojamas užstatymo plotas – 0,194 ha. Čia bus gaminamos statybinės konstrukcijos iš metalo: sijos, laiptų ir balkonų turėklai, kolonos. Jų gamybai bus naudojamos įvairios metalo žaliavos: profiliai, kampuočiai, metalo lakštai, vamzdžiai, metalo juostos. Metalo apdirbimas bus vykdomas naudojant gamybinėse patalpose sumontuotą įrangą: tekinimo, sriegimo, frezavimo, metalo pjovimo stakles, metalo ruošinių lankstymo stakles, gręžimo stakles, suvirinimo aparatus, galandimo stakles.
Šiomis staklėmis į reikiamo gabarito ruošinius bus pjaustomi metalo lakštai, profiliai, vamzdžiai. Ruošiniuose bus gręžiamos skylės, frezuojamos angos. Prie surinkimo stalų gaminiai bus surenkami, suvirinami erdviniai elementai. Taip pat numatoma įrengti šratavimo kamerą, kurioje šratų pagalba bus nuvalomas metalo gaminių paviršius, taip paruošiant gaminius jų paviršiaus dažymui. Metalo gaminiai bus dažomi tiek milteliniu būdu, tiek vandens emulsijos pagrindu pagamintais arba dvikomponenčiais (epoksidiniais, poliuretaniniais) skystais dažais. Tam numatytos dvi atskiros dažymo vietos- skystais dažais dažymo kamera bei miltelinio dažymo kabina su džiovinimo kamera-krosnimi (polimerizacijos pečius). Krosnyje miltelinė dengimo medžiaga kaitinant suminkštės ir suformuos vientisą dažų paviršių. Nudažyti gaminiai bus sandėliuojami ir/arba išvežami.Naujai statomas gamybinis pastatas, kuriame bus įrengtos metalo gaminių gamybos patalpos, yra priskiriamas gamybinės ir pramonės paskirties pastatų pogrupiui. Projektuojamo gamybinio pastato bendras plotas – 1881 m2. Gamybos paskirties pastatas statomas sklype, kuriame šiuo metu jokių statinių nėra. Sklype yra senų statinių liekanos, griuvėsiai, kurie sklypo tvarkymo metu bus nugriauti, demontuoti ir utilizuoti kaip statybinės atliekos. Įvažiavimas į sklypą numatytas iš Darbininkų gatvės. Sklypas bus aptvertas ažūrine metalinio tinklo tvora. Sklype prie pastato bus įrengtos aikštelės su asfalto danga krovininiam transportui manevruoti. Prie įvažiavimo į sklypą bus įrengtos lengvojo autotransporto stovėjimo vietos. Kadangi patalpų šildymui, karšto vandens ruošimui bus naudojamas medžio granulėmis kūrenamas katilas, sklype bus statomas konteineris medžio granulių laikymui.
Gamyklos planas

Planuojamos gamyklos planas

Gamybiniame pastate bus gaminamos įvairios statybinės konstrukcijos ir gaminiai iš metalo: laiptai, laiptų ir balkonų turėklai, kolonos, sijos. Per mėnesį bus pagaminama apie 40,0 t, per metus – apie 480 t įvairių gaminių iš metalo. Didžiausias vieno gaminio svoris gali siekti iki 10,0 t, vidutinis svoris sudarys apie 2,0-4,0 t. Maksimalus pagaminto elemento ilgis bus iki 12,0 m, plotis – iki 4,0 m.

Numatoma, kad įmonė dirbs darbo dienomis (256 d. d.metuose) viena pamaina (8,0 val. per d.d.). Darbuotojų skaičius – 22. Prie įvažiavimo į sklypą bus įrengta 26 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, o pačiame sklype automobiliams numatomos dar 6 vietos.
Įgyvendinus ūkinę veiklą, išorės aplinkoje triukšmo šaltinis bus sunkiojo transporto priemonės, jų srautas į teritoriją, krovos darbai su dujiniu krautuvu, manevravimas stovėjimo aikštelėse ir oro tiekimo beišalinimo
angos su grotomis ant pastato stogo. Pastatą sudarys gamybos, krovimo ir administracinių patalpų zonos. Krovos zonoje triukšmą kels tiltinis elektrinis 5,0 t kėlimo galios kranas atliekantis krovos darbus ir sunkusis transportas. Gamybos ceche, triukšmo šaltiniai bus tekinimo, sriegimo, frezavimo, metalo pjovimo, metalo ruošinių lankstymo, gręžimo staklės, gaminių surinkimo stalai, suvirinimo pusautomačiai, galandimo staklės, dažymo kameros, džiovinimo krosnis, šratavimo kamerą ir kt.
Atliktas išsamus triukšmo modeliavimas parodė, kad planuojama ūkinė veikla, artimiausioms gyvenamosioms aplinkos triukšmo atžvilgiu neigiamos įtakos neturės. Triukšmo lygis atitinka HN 33:2011 nustatytas ribines vertes. Ldvn rodikliai prie artimiausių gyvenamųjų pastatų ar jų aplinkų mažesnis kaip 49,2dB(A).

Gamyklos planuojama statybos darbų pradžia-  buvo numatyta 2018 m. rugpjūčio mėn. galas (gavus visus reikiamus leidimus ir užtikrinus statybų finansavimą). Kol kas statybos darbai neprasidėjo. Dėl ko stringa statybų pradžia neaišku, su investuotojais susisiekti nepavyko.  Ūkinę veiklą objekte numatoma vykdyti neribotą laiką.

Kalbinta Kauno rajono savivaldybės Tarybos narė Lionė Pikelienė apie poveikio aplinkai vertinimą sakė nieko nežinanti, politikė gyvena greta planuojamos statyti naujos gamyklos.

meslaisvi.lt