D.Jančaras: akciją „Darom” atlikome savaip, atskleidėme dar vieną korupcijos schemą

Donatas Jančaras   Tokios istorijos , apie kurią aš jums čia papasakosiu, Lietuvoje vyksta nuolatos. Esu įsitikinęs, kad dėl panašių schemų viešuosiuose pirkimuose, nusivilti  Lietuva teko ne vienam verslininkui, bandančiam sąžiningu būdu įsitvirtinti Lietuvos rinkoje. Mūsų organizacijos atskleistas korupcinis mechanizmas viešajame sektoriuje eiliniams gyventojams gali būti ne visai suprantamas, tačiau tiems, kas dalyvauja viešuosiuose pirkimuose bus aišku.

Taigi pabandysiu trumpai ir paprastai paaiškinti, kaip vyksta korupcija tuose biudžetinių įstaigų skelbiamuose pirkimuose. Šiai schemai nušviesti panaudosiu Kupiškio rajono savivaldybės skelbtą buitinių nuotekų įrengimo gyventojams darbų pirkimo konkursą. Konkurse dalyvavo trys įmonės, dvi iš Kupiškio ir viena „X” įmonė iš kito miesto, kurios pavadinimo neminėsiu dėl tolimesnių jos dalyvavimo mūsų tiriamuosiuose pirkimuose.

Atplėšus visų trijų įmonių kainos pasiūlymus paaiškėjo tokia darbų tiekėjų eilės tvarka. Pirmoje vietoje atsidūrė UAB „Rinota” iš Kupiškio, pasiūliusi 35 namams buitinių nuotekų tinklus pajungti prie magistralinio tinklo už 41 866 Eur. Antroje vietoje mūsų minėta įmonė „X”, kuri pasiūlė dvigubai didesnę kainą nei pirmą vietą užėmusi „Rinota”, o trečioje vietoje pasiūliusi 84 003 Eur., daugiau 3500 eur  nei antros vietos savininkė , atsidūrė  dar viena įmonė iš Kupiškio savivaldybės UAB „Nodama”. Viskas pradžioje atrodė gan aiškiai, sudaryta tiekėjų eilė jokių klausimų nekėlė, išskyrus, gal tai, kad pirmos vietos savininkė buvo pasiryžusi darbus atlikti už labai jau mažą kainą. Na bet čia jau tiek to, įmonės reikalas dirbti už dyką.

Pagal viešųjų pirkimų įstatymą kainos dydis, kuris  už kitų pirkime dalyvavusių dalyvių kainas yra mažesnis nei 30%, yra pripažįstamas kaip per ne lyg mažos kainos pasiūlymas, todėl toks tiekėjas galėtų  būti iš pirkimo pašalintas, tokiu atveju darbų atlikimo sutartis būtų sudaroma su sekančia eilėje stovinčia įmonę, šiuo atveju įmonė „X”. Tačiau šioje situacijoje susiklostė kitokios aplinkybės, nes greičiausiai visame šiame reikale dalyvavę veikėjai iš Kupiškio savivaldybės nesitikėjo, kad jų schemoje atsidurs kažkokia tai „X” įmonė. Dabar apie pačia schemą. Jei nebūtų konkurse dalyvavusi įmonė „X”, arba jei ir būtų dalyvavusi, bet užėmusi trečią vietą, tuomet šio pirkimo scenarijus būtų pakrypęs kitokia linkme. Greičiausiai pasiūliusi 41 tūkst.eur už darbus „Rinota” savo pasiūlymo būtų atsisakiusi, to įstatymai nedraudžia  ir perleidusi rangovo teises kitai Kupiškio sav. įmonei UAB „Nodama”.

Dabar pažiūrėkite, kaip „gražiai” iš nenumatytos situacijos išsisuko veikėjai iš Kupiškio. Įmonė „X” gavo pranešimą, kuriame etiškai  buvo padėkota už dalyvavimą konkurse ir informuota , kad įmonės „X” kaina yra per didelė ir Kupiškio rajono savivaldybei nepriimtina todėl  pasiūlymas yra atmestas. Taip pat pranešime užsiminta, kad visos paraiškos atmestos ir pirkimas užbaigtas nenustačius rangovo. Strateginio planavimo skyriaus vedėjas  pranešime nurodė, kad patikslinus pirkimo sąlygas bus pradėtas naujas pirkimas.

Šiek tiek juokingai sustrategavo vedėjas, nes pirmą vietą užėmusi įmonė pasiūlė visiškai priimtiną kainą, net gi labai, tačiau kodėl buvo atmestas ir šios įmonės pasiūlymas savivaldybės atstovas pranešime neinformavo. O kodėl buvo atmestas, mes parašėme aukščiau, nes antroje vietoje atsidūrė „X” įmonė sugriovė taip kruopščiai atidirbta strategiją.

Noriu skaitytojams pranešti, kad apie korupcines schemas viešuosiuose pirkimuose informuosime ir toliau. Be je, nelabai aišku, ką visame šiame viešųjų pirkimų katile veikia biudžetinė įstaiga Viešųjų pirkimų Tarnybą, apie tai rašysime kituose savo tyrimuose.

meslaisvi.lt