D.Jančaras: aš neskaitau biblijos, skaitau konstituciją.

D.Jančaras 1Ne, aš tikrai nesu nei prieš vieną religiją, tačiau norėčiau, kad ir religija nebūtų prieš mane. Kodėl taip sakau. Visų pirma norėčiau pacituoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kurioje parašyta, kad Lietuvoje nėra Valstybinės religijos. Ar tikrai taip ir yra ? Paskutinę kovo savaitę katalikų pasaulis švęs savo religinę šventę „Velykas“. Tikrai nežinau ką reiškia šis pavadinimas, tačiau tiksliai žinau, kad daugelis  nežinančių ką tai reiškia su didžiausiu džiaugsmu švęs ir sveikins vienas kitą. Taip kaip sveikina per kitą tos pačios religijos šventę , pavadinimu „Kalėdos“ . Žinoma, man visai neblogai tos religinės šventės, jų metu visuomet būna išeiginės , kurių metu visiems religingiems ir nereligingiems nereikia eiti į darbą. Su tuo gal būt ir būtų galima sutikti, tačiau su kai kuriais dalykais primetamais religijos mums visiems sutikti nenorėčiau.

Nežinau ar pastebėjote, tačiau Lietuvos visuomeninė televizija  ir radijas, kuriuos išlaiko visi mokesčių mokėtojai, didelę dalį eterio skiria Romos katalikų bažnyčiai. Tikrai nesuklysiu, jei pasakysiu ,kad informacija apie šią bendruomenę ir jos veiklą pasirodo kiekvieną dieną TV ekranuose ar pasigirsta per radiją. Kiekvienais metais katalikų bendruomenei  yra atseikėjama didelė dalis Lietuvos biudžeto. Štai 2018 metams suplanuoti  312mljn. 882 tūkst. Religijai poilsiui ir kultūrai. Kodėl šios trys sritys biudžeto išdalinime yra vienoje eilutėje, atsakymų su paaiškinimais iš finansų ministerijos nesulaukiau. Mano galva taip yra padaryta, kad būtų sunkiau susigaudyti, kokiomis proporcijomis tie 312mljn. pasidalina tarp religijos, poilsio ir kultūros. Na gerai, gal ten tos proporcijos tikrai yra ne religijos naudai, tačiau dabar pažiūrėkime į kitą biudžeto eilutę- švietimui. Šiai sričiai yra numatyta 1mljrd.  331mljn. 839tūkst. Sakysite prie ko čia tas švietimas. Turintys mokyklinio amžiaus vaikų greičiausiai suprato, suprato, nes kiekvienais metais mokykloms reikia pranešti, kokias pamokas lankys jų vaikai tikybos ar etikos. Štai ta vieta, kuri man labiausiai nepriimtina. Religija naudojasi mūsų švietimo sistema, jos finansavimu tam, kad mokyklose būtų ruošiami būsimi religinės bendruomenės nariai. Tikybos mokytojai už visų mokesčių mokėtojų pinigus daro tai, ką turėtų daryti pati bažnyčia,t.y, pasiruošti savo būsimus bendruomenės narius savo sąskaita. Bet gal būt galėčiau užsimerkti ir į tai, tačiau kai katalikų religijos atstovai, taip vadinami kunigai, ne per religines,o per valstybines šventes  kalba kalbas nuo mokyklos scenų visiems mokiniams, tas jau šiek tiek per daug. Per daug, nes nereligingiems tos jų kalbos atrodo keistai,dažnai ir juokingai, ypač moksleiviams, kurie gyveno kitokį gyvenimo būdą.

Šiandien žodį propaganda greičiausiai girdėjo kiekvienas, tačiau mažai kas pagalvoja, kad propagandą gali naudoti  ir religinės  bendruomenės. To pavyzdys aukštos bažnyčios, kurių pačioje viršūnėje iš labai toli kiekvienas gali matyti tos religijos simbolį, kryžių.

O pabaigai norėčiau užduoti vieną klausimą, ką visų pirma padaro okupacinė kariuomenė užėmusi svetimą valstybę? Jei neatsakėte, pasakysiu, iškelia savo vėliavą su simboliu aukščiausioje miesto vietoje. Kam to reikia? Tam, kad visi žinotų, kas šioje valstybėje dabar šeimininkas.

redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

meslaisvi.lt