Lietuvos kariuomenėje skaidrumo bus daugiau,pradėjo veikti gynybos resursų agentūra

   2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Gynybos resursų agentūra. Kuriant agentūrą, siekiama užtikrinti efektyvų ir skaidrų krašto gynybai skirtų lėšų naudojimą: pirkimų planavimą, rinkos analizę, pirkimų proceso skaidrumą ir atidžią sutarties įgyvendinimo kontrolę. Siekiama, jog visi krašto apsaugos sistemos pirkimai būtų pagrįsti ilgalaikiu Lietuvos kariuomenės planavimu bei prioritetais. Pirkimų centralizavimas leis supaprastinti jų valdymą ir procedūras, užtikrinti jų skaidrumą, įvardinti konkrečias atsakomybes.

Agentūroje turėtų dirbti apie pusantro šimto specialistų. Ketinama sukoncentruoti aukščiausią pirkimų kompetenciją, kas įgalins gerosios praktikos kaupimą ir sklaidą.

Gynybos resursų agentūra 2018 m. turėtų vykdyti apie 70 procentų visų krašto apsaugos sistemos įsigijimų, skaičiuojant pagal vertę. Iki 2019 m. pabaigos šis skaičius turėtų pasiekti 95 proc. ir apimti didelės vertės ginkluotės, infrastruktūros, ryšių, informacinių sistemų ir kt. pirkimus.

meslaisvi.lt