Kauno rajono savivaldybė davė startą bendradarbiavimui su Baltarusija

Grodnas  Kauno rajono savivaldybės Taryba sausio 31d. patvirtino dalyvavimą projektuose, kuriais bus siekiama bendradarbiauti su Baltarusijos respublika. Dviejuose projektuose, prie kurių finansavimo  savivaldybė ketina prisidėti 120 000 Eur, dalyvaus dvi savivaldybės įstaigos, tai Garliavos meno mokykla ir VŠĮ „Raudondvario dvaras”. Pirmojo projekto  įgyvendinimas kaip rašoma sprendime, leistų užmegzti glaudesnius mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, stiprintų Kauno rajono ir Gardino muzikos mokyklų bendradarbiavimą neformaliojo švietimo, kultūros ir kitose srityse. Projekto metu  ketinama atnaujinti Garliavos meno mokyklos instrumentų ir ugdymo priemonių bazę, įsigyti sceninių kostiumų, organizuoti mokyklų meno kolektyvų mainus, konkursus ir festivalius.Kauno rajono savivaldybės dalis projekte – 36 tūkst. Eur. Visa  planuojama projekto vertė yra 360 tūkst.

Kito projekto, kurio paraiškos teikėja VŠĮ „Raudondvario dvaras”  rašoma, kad įgyvendinimas leistų sustiprinti tarpregioninį bendradarbiavimą kultūros, paveldosaugos, turizmo ir kitose srityse, užmegzti glaudesnius Kauno rajono ir Gardino miesto bendruomenių ryšius, vietos valdžios institucijoms bei gyventojams keistis verslui ir turizmui naudinga patirtimi. Šiam projektui Kauno rajono savivaldybė kartu su VŠĮ „Raudondvario dvaras”skirs 90 000 eur. Europos sąjungos paramos lėšų dalis šiame projekte bus 810 tūkst. Eur. Projekto metu Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, planuojama sutvarkyti Raudondvario dvaro parko teritoriją ir pritaikyti ją bendruomenės kultūros ir rekreaciniams poreikiams, išplėsti Raudondvario dvare vykstančių edukacinių programų spektrą.

meslaisvi.lt