S.Skvernelis apie Karalienės Mortos mokyklą: daug keistų dalykų mūsų šalyje yra (video)

Daug keistų dalykų   Tikrai keisti dalykai vyksta mūsų šalyje. 2018 metų sausio 24 dieną Vyriausybės posėdyje Švietimo viceministras Giedrius Viliūnas pristatė vyriausybei pritarimui nutarimą, kurio pagrindu siūloma išduoti sutikimą UAB Karalienės Mortos mokyklai vykdyti Kembridžo mokymo programų „Pradinis“ (Cambridge Primary) ir „Vidurinis 1“ (Cambridge Secondary 1) neformaliojo švietimo anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų programas. Šis siūlymas buvo teiktas ir praeituose posėdžiuose, tačiau dėl juridinių dalykų tokio nutarimo vyriausybė negalėjo priimti. Pasirodo Austėjos Landsbergienės vadovaujama UAB „Karalienės Mortos mokykla” buvo įsikūrusi administracinės paskirties pastate, o jose vystyti švietimo veiklą  nepakeitus šių patalpų paskirties galima tik tokią galimybę nustačius Statinio  naudojimo ne pagal paskirtį atveją. Šiam atvejui tame pačiame posėdyje taip pat buvo priimtas kitas vyriausybės nutarimas, kuriame numatyta leisti administraciniuose pastatuose vykdyti kitas veiklas, tame tarpe ir švietimo veiklą nepakeitus patalpų paskirties ir neįrengus juose papildomo įėjimo. Dėl šios aplinkybės Teisės grupės atstovas vyriausybės posėdyje pasiūlė sutikimą UAB Karalienės Mortos mokyklai vykdyti Kembridžo mokymo programą tik tada, kuomet Teisės aktų registre bus įregistruotas  nutarimas nustatantis Statinio naudojimo ne pagal paskirtį atvejį. Po Teisės grupės atstovo pastabų ministrui pirmininkui kilo klausimas nutarimą pristačiusiam švietimo viceministrui. S.Skvernelis Giedriaus Viliūno paklausė:

„Jeigu mes visi teisingai suprantame, tai administracinėse patalpose buvo galima vykdyti formalųjį švietimą, tik nebuvo galima neformaliojo, ar aš teisingai išsireiškiau?”

Švietimo viceministrui šis klausimas pasirodė netikėtas.

„Iš man dabar pateiktų dokumentų taip atrodytų, bet aš nesu tikras, nesu buvęs tose patalpose, gal būt tenais tiktai buveinė? Neturėtų taip būti”-samprotavo Giedrius Viliūnas

Į tai S.Skvernelis atsakė, kad daug keistų dalykų yra mūsų šalyje ir pasiūlė pritarti nutarimui. Vyriausybė pritarė.

Apie programą Austėjo Landsbergienės pateiktuose dokumentuose sakoma taip:

Kembridžo neformaliojo švietimo programų tikslas- ugdyti savimi pasitikinčius atsakingus ir reflektyvius mokinius.Programa suteikia mokiniams pagrindinius komponentus individualizuotam mokymuisi, kurie padeda plėtoti jų žinias, supratimą ir gebėjimus. Kembridžo neformaliojo švietimo programomis taip pat siekiama, jog programas įgyvendinančios mokyklos taptų efektyviomis ugdymo įstaigomis ir mokiniams suteiktų tvirtą pagrindą tolimesniam ir nepertraukiamam mokymosi procesui.

Karalienės Mortos mokykloje Kembridžo neformaliojo ugdymo programos Pradinis ir Vidurinis 1 bus finansuojamos moksleivių tėvų lėšomis: vienkartinis priėmimo mokestis- 350 eur; metinis  nuo 0-inės iki 4 klasės mokestis už paslaugas – 5200,  5-8 kl. 5690 eurų ir mokinio krepšelio lėšomis.

UAB Karalienė Mortos mokykla nuomos teisės pagrindu Vilniuje valdo pastatų kompleksą, esantį Gervėčių g. 4( 1838,78 kv.m.) Vilniaus mieste. Pastatas yra nuomojamas iš UAB „NT Valdos”

Visą dokumentų paketą galimą pažiūrėti ČIA

Video ištrauka iš vyriausyės posėdžio:

meslaisvi.lt