Statistikos departamentas sieks išsiaiškinti ar kasė gyventojai savo darže „bulves” ir kiek tai vertina pajamomis

233fc6fce3c20a5e44b03fe5092e8b107a7ca3d8_originalPrieš kelias dienas dalis Lietuvos gyventojų gavo iš statistikos departamento laiškus, kuriuose buvo anketos. Pasirodo Statistikos departamentas nusprendė išsiaiškinti  gyventojų užimtumą. Į apklausą pakliuvo 8000  respondentų. Kartu su anketomis, gyventojams buvo atsiųstos ir ištraukos iš statistikos įstatymo, kuriose pabrėžta, kad fiziniai asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos darbų programa. Dokumentuose atsiųstuose gyventojams taip pat nurodyta, kad už statistinių duomenų tvarkos pateikimo pažeidimus numatyta atsakomybė Tą apibrėžia 17 įstatymo straipsnis, kuris sako „Fiziniai asmenys,įmonių,įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

Atlikdamas šią apklausą statistikos departamentas sieks išsiaiškinti, kiek gyventojai laiko dirba savo šeimos ūkyje, tarp klausimų yra tokie kaip, ar dirbote per savaitę bent vieną valandą ir už atliktą darbą gavote atlygį, turėjote pelno,pajamų?,jeigu savaitę nedirbote, gal padėjote dirbti šeimos ūkyje, gaminote produktus savo namų ūkio vartojimui ir tai sudarė didelę dalį namų ūkio biudžete?

Jeigu respondentas į šiuos klausymus atsakys, kad nedirbo, turės paaiškinti kodėl, pavyzdžiui gal dėl blogo oro.

Apklausos anketose gyventojai taip pat turės nurodyti ir pagrindines darbovietes, savo profesiją, kuriais metais pradėjo dirbti. Respondentų bus prašoma atsakyti, ar dirbo laikinus darbus, kiek laiko ir kur. Statistikos departamentas prašys atsakyti ar dirbo respondentai šeštadienį ar sekmadienį. Gyventojai turės nurodyti net savo darbovietės pagrindines ekonomines veiklos rūšis, turės atsakyti, kokiai socialinei gyventojų grupei save priskiria ir dar daug kitokių klausimų, susijusių su užimtumu.

Visą anketą galima peržiūrėti čia

meslaisvi.lt