Susisiekimo ministerijai perduotas Registrų centras iš naujų vadovų sulaukė nemalonės

SusisiekimasNaujoji VĮ Registrų centro, kurio valdymas perduotas Susisiekimo ministerijai, valdyba priėmė sprendimą stabdyti viešojo pirkimo ,,Antstolių informacinės sistemos (AIS) ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros ir vystymo paslaugos“ sutarties pasirašymo procedūrą.

Valdyba, susipažinusi su pirkimo aplinkybėmis, nepritarė siūlymui pasirašyti sutartį su didžiausią kainą pasiūliusia UAB „Alna Software“, o mažiausią kainą pasiūliusią bendrovę pašalinti iš konkurso kaip nesugebėjusią pagrįsti savo pasiūlymo. Valdyba taip pat įvertino, kad pats pirkimo objektas nėra aiškiai apibrėžtas ir neužtikrina efektyvios išlaidų kontrolės.

Nustatyta, jog sistemų vystymui ir priežiūrai reikalingos lėšos galėtų būti naudojamos neracionaliai ir neproporcingai.

„Kai sutartį norima pasirašyti su didžiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, dvejonių kyla visada. Susisiekimo ministerija, kaip įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, sieks, kad Registrų centras užtikrintų realią tiekėjų konkurenciją, racionalų ir skaidrų įmonės lėšų panaudojimą investicijoms ir kasdieninei veiklai“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Daugiau kaip 600 tūkst. eurų mažesnę kainą pasiūliusias bendroves UAB „Dts solutions“ ir UAB „iTree Lietuva“ Registrų centro vadovybė buvo pasiūliusi šalinti iš pirkimo dėl neva nepagrįstai mažos pasiūlymo kainos.

Kainų pasiūlymai:

UAB „Alna Software“  – 3117068,90 Eur.

UAB ,,Dts solutions“ ir UAB ,,iTree Lietuva“ – 2467545,74 Eur.

„Įmonė turi orientuotis į gerąją verslo patirtį ir pirkimų principą – kokybiškas produktas ar rezultatas už maksimaliai geriausią kainą. Pirkti programavimo valandas, kai dar nėra tiksliai žinomas norimas funkcionalumas ir kokybiniai sistemos veikimo parametrai, yra neracionalu. Tai neužtikrins efektyvaus turimų išteklių naudojimo ir negarantuos, kad galutinis produktas atitiks pageidaujamą funkcionalumą ir kokybinius sistemos veikimo parametrus. Tik pirkdami aiškiai apibrėžtą produktą ar paslaugą galime užtikrinti Registrų centro kokybišką ir efektyvų paslaugų teikimą visiems valstybinio bei privataus sektoriaus klientams, taip pat skatinti paslaugų teikėjų konkurenciją“, – akcentavo valdybos pirmininkas Egidijus Vaišvilas.

Pasak Registrų centro valdybos pirmininko, valdyba įmonės vadovybei suformulavo reikalavimą tinkamai apibrėžti pirkimo objektą, skaidyti pirkimą į priežiūros ir vystymo dalis, pirkti ne sistemos vystymo valandas, o konkretų rezultatą.

sumin.info

meslaisvi.lt