Savivaldybės Tarybos narys panoro išsiaiškinti, kodėl Kauno rajono verslininkai nežino apie lengvatų sistemą

Krilavičius

Kauno rajono savivaldybės Tarybos narys Gintautas Krilavičius

  Kauno rajono savivaldybė 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė sprendimą, kuriuo suteikė galimybę  atleisti nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių trejus metus naujai įsteigtus Kauno rajone verslo subjektus, skaičiuojant nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos kurie, pradėjo veiklą nuo 2016-01-01 iki 2018-12-31, įdarbino ne mažiau kaip pusę darbuotojų, gyvenančių Kauno rajono savivaldybėje.

Taip pat atleisti trejus metus nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių registruotus ir veikiančius Kauno rajone verslo subjektus, kurie išplėtė savo veiklą – pastatė naujus ar rekonstravo esamus pastatus, juose įrengdami reikalingą veiklai technologinę įrangą, ir į visa tai kartu investavo ne mažiau kaip 300 tūkst. Eur., įregistravo sukurtą nekilnojamąjį turtą Nekilnojamojo turto registre nuo 2016-01-01 iki 2018-12-31 ir  įdarbino ne mažiau kaip pusę darbuotojų, gyvenančių Kauno rajono savivaldybėje.

2017 metais lapkričio 16d. savivaldybės tarybos posėdyje iš dienotvarkės buvo išimtas pagal registruotos Akademijos gyvenvietėje UAB „Analizė” užsiimančios medikamentais, odontologinėmis ir vaistinės medžiagų prekyba, paruoštas sprendimas, dėl UAB „Analizė” atleidimo nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio. Paruoštame sprendime buvo nurodyta kad bendrovė išplėtė savo veiklą – pastatė pastatų, įrengė reikalingą veiklai įrangą, investavo ne mažiau kaip 300 tūkst. Eur. Turtas įregistruotas 2017 m. liepos 3 d. Naujame pastate dirba 44 darbuotojai, iš kurių 24 deklaravę gyvenamąją vietą Kauno rajone. Tikslas – skatinti įmonių plėtrą, o tai lems darbo vietų kūrimą Kauno rajone. Tačiau dėl lengvatos suteikimo Kauno rajono biudžetas  negautų apie 2 400 Eur pajamų,taip nurodyta sprendimo projekte.

Savivaldybės tarybos narys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas Gintautas Krilavičius dėl šio klausymo išėmimo iš darbotvarkės nusprendė pasisakyti. Jo mintys iš ties nustebino, pasirodo per du metus kuomet galioja dabartinė lengvatų suteikimo tvarka, UAB „Analizė” buvo pirma ir vienintelė įmonė kreipusis į savivaldybę dėl lengvatos suteikimo.

Suprantamas man tas atsiėmimas prašymą teikusių, noras pakoreguoti  raštą, apie tai mane informavo ir skyriaus vedėjas Arūnas Milius, aš tiktai norėčiau atkreipti dėmesį. Aš įsivaizduoju, kad sprendimas, kuris turėjo būti pateiktas mums balsavimui buvo paruoštas 2015 metais nustatyta tvarka, dėl mokesčių lengvatų suteikimo verslo subjektams, tai norėčiau atkreipti rengėjų ir tarybos narių dėmesį  į tai, kad kažkas yra negerai su tuo sprendimu, dėl to, kad po diskusijų komitete aš paprašiau vedėjo, dėkui jam, jis atsiuntė man informaciją, apie tai kiek yra iš viso verslo subjektų, kurie vienokią ar kitokią lengvatą gavę, tai nuo 2013 metų, kuomet buvo pirmoji lengvatų sprendimo redakcija, buvo tik trys įmonės, kurioms buvo suteiktos lengvatos, tai buvo padaryta 2014 metais, o nuo 2015 metų lengvatų taisyklių redakcijos,  šitas šiandieninis pateiktas sprendimas atleisti nuo mokesčių  yra pirmas bandymas, kurio mes ir neįtraukiame į darbotvarkę. Man toks logiškas atrodytų turėtų kilti klausimas, kas yra negerai su lengvatų suteikimo tvarka, ar ta programa skatinimo yra su trūkumais, ar mes nepakankamai įdedame jėgų, kad verslas sužinotų, kad apskritai yra tokia lengvata Kauno rajone. Jeigu mes per du metus sulaukėme tik vieno prašymo, manau yra kažkoks tai trūkumas. Prašyčiau atkreipti į tai dėmesį.”-kalbėjo tarybos narys Gintautas Krilavičius.

Meras padėkojo  Gintautui Krilavičiui už pasisakymą ir pasakė taip:

Man irgi visada kilo toks klausymas, nes visuose renginiuose, spaudoje, prezentacijose, apdovanojimuose, mes tikrai save bandome pristatyti kaip savivaldybę, kuri formuoja palankią mokestinę politiką verslui pritraukdama investicijas, kurdama darbo vietas ir plėtodama partnerystę. Šituo atveju, mokestiniame kontekste aš norėčiau ką pasakyti, sutinku, kad visi ir jūs, ir administracija, ir aš dar turime aiškiau sakyti, kviesti, siūlyti  pasinaudoti šia lengvata, bet aš manau, kad mes savo tikslą pasiekėme, pasiekėme tą prasme, kad verslas Kauno rajono neaplenkia, jis ateina ir ateina ne tik į laisvą ekonominę zoną, labiausiai džiugina tos įmonės, kurios ateina į Ringaudus, Akademiją, Garliavą, Domeikavą, į tas zonas, bet kai klausiu, kodėl nesinaudojate lengvata, pasirodo nėra taip paprasta įdarbinti žmones vien tik iš Kauno rajono, kita vertus tai ir kompetencijos ir kitos aplinkybės, kad turi verslininkai rinktis, turi elgtis teisingai parenkant savo įmonei darbuotojus. Tie kurie turi iš kelių kandidatų darbo vietai, kur dalyvauja žmogus iš Kauno rajono, visuomet šitie turi galimybę tai padaryti, prisiimti į įmonę žmogų iš Kauno rajono. Čia daugiau solidarumas su verslu, pati žinia, kad būtent Kauno rajonas laikosi tokios politikos, bet dar kartą noriu pasakyti, sutinku su G.Krilavičiaus pastebėjimais, kad ko gero labiau turėtume pasakyti visam verslui, kuris žada ateiti, plėstis galėtų naudotis šita lengvata. Šitą nutarimą, kurį šiandien išėmėme iš darbotvarkės turime geriau paruošti, nes mums svarbu, kas plečiasi, kas bus įdarbintas toje įmonėje, jei viskas gerai, mes tikrai pasiruošę jiems palengvinti, sudaryti sąlygas socialiai atsakingam verslui toje bendruomenėje„.

meslaisvi.lt