Kvesų apylinkėse planuojamas smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas

Bevardis2017 m lapkričio 3 d. Kauno rajono savivaldybė paskelbė apie Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo: Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, Kaunas; kontaktinis asmuo: Arūnas Lukošius, mob. tel. +370 657 70599.

Visi greta gyvenantys ir suinteresuoti gyventojai per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą gali UAB „Karjeras“ patalpose, Žemalės g. 9, Kaune.

Telefonas pasiteiravimui mob. +370 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com

 

meslaisvi.lt