Už daugiau nei 1,5 mln. eurų atsinaujinęs Kauno rajono savivaldybės pastatas puoš Kauno miestą.

Kauno rajono savivaldybės administracija

Atnaujinta Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė, išskirtinė savivaldybė Lietuvoje, jos pagrindinė valdžios buveinė, administracinis pastatas stovi ne rajono teritorijoje, bet Kauno mieste. Greičiausiai  patogesnės vietos rajono pagrindiniam statiniui gal ir nerastum, nes juk rajono gyvenvietės išsibarsčiusios aplink visą Kauną. Prieš keletą metų prasidėjo šio pastato modernizavimas, rajono valdžia nusprendė sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pradėjo įgyvendinti projektą, kurį aprašė taip:

Kauno rajono savivaldybė

Tokia kompozicija įrengta greta savivaldybės pastato

„Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui (sienų apšiltinimas ir stogo renovavimas leistų sutaupyti dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo sąnaudų). Be to, po renovacijos pagerės darbo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, pagerės patalpų mikroklimato sąlygos, padidės pastato ir atskirų jo dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumas”.  Projekto rengėjams tikrai reikėjo tokių tikslų, nes prie jų įgyvendinimo buvo pritrauktos Klimato kaitos specialiosios programos lėšos. Deja, bet tų lėšų pritraukti pavyko visai nedaug, vos 247 000 eur., todėl likusią projekto įgyvendinimo sumą Kauno rajono savivaldybė turėjo skirti iš savivaldybės biudžeto.

Kauno rajono savivaldybės administracija

Metaliniai vartai, kuriuose įamžinti seniūnijų pavadinimai.

O ši suma ne tokia jau maža, viso modernizacijai be paramos lėšų prireikė  1 mln.  396 tūkst. 198  Eur  savivaldybės biudžeto lėšų. Gal būt ir dėl to projekto architektai nusprendė įamžinti rajone esančių visų gyvenviečių pavadinimus išskirtinai. Pagrindinį savivaldybės administracinio pastato įėjimą puošia metaliniai grotuoti vartai, kurių grotos ypatingos, jos iš raidžių, o tiksliau iš jų sudėta visų rajone esančių seniūnijų pavadinimai. Pastebėjome ir daugiau neįprastų akcentų, kurie greičiausiai  traukia ne vieno kauniečio akį. Šalia pastato suformuota meninė kompozicija iš didelių riedulinių akmenų ir tujinių augalų. Kiekvienas kaunietis turėtų be galo džiaugtis, kad Kauno mieste rajono gyventojų sąskaita atsirado tokia akiai patraukli architektūrinė vieta.

meslaisvi.lt