D.Jančaras: vergams nuolat reikia kartoti, kad jie yra laisvi, kitaip maištas.

D.Jančaras.jpg  Aš suprantu, kad žodis vergovė ar vergas daugumai asocijuojasi su grandinėmis ir jomis sukaustytų žmonių egzistavimu.  Tačiau vergovė, kaip beje ir karų technologijos keičiasi taip pat, kaip ir jūsų telefonas. Jau užaugo karta, kuri greičiausiai nežino, kas tai yra laidinis telefonas,  o išmaniųjų modeliai tobulėja  taip sparčiai, kad nespėjama vytis madų. Taip pat ir su karais, kažkada žmonės pradėjo muštis lazdomis, vėliau nusikaldino  kardus ir kalavijus, sugalvojo lankus, arbaletus, dar vėliau susikonstravo šautuvus ir automatinius ginklus, po to sekė tankai, patrankos atominis ir cheminiai ginklai. Dabar jau daug kas įvardija ekonominius karus, kurie kariaujami apskritai be žmones naikinančių ginklų ir kam juos naikinti, geriau pavergti , na gerai, nepavergti, išnaudoti, toks  terminas švelnesnis. Ši mintis išties skamba nepatraukliai, tačiau ar galime manyti kad viskam sparčiai besikeičiant vergovės(išnaudojimo) pavidalas  stovi vietoje, o gal jos apskritai neliko. Dabar atsakykite į klausimą, už ką senovėje dirbo vergai arba kitaip tariant karo belaisviai ? Už maistą. O už ką dabar dirba eilinis lietuvis Lietuvoje? Neapsiriksiu jei pasakysiu, kad dauguma irgi už maistą, nors ne,  dar ir už tai, kad susimokėtų mokesčius. O kokių tų mokesčių tik nėra, net ir išvardinti visus būtų sunku. Beje, jei sąžiningai sumoki visus mokesčius, tai ir maistui ne kas lieka, na panašiai tiek, kiek tam karo belaisviui duodavo, kad jis nenumirtų ir toliau dirbtų. Neduoda numirti ir dabar, bet dirbti reikia labai daug ir su diena vis daugiau ir daugiau. Jeigu paanalizuotumėte, į kokias valstybes  nukeliauja didelė dalis  mūsų sumokamų mokesčių, greičiausiai kaip ir aš susimąstytumėte, kad kažkas čia ne taip. Beje, pastebėjau vieną tendenciją, masinėse informavimo priemonėse labai dažnai kartojama, kad mes esame laisvi, kad nepamirštume kodėl esame laisvi, kad džiaugtumės laisve ir tai daroma reguliariai, lyg laisvas žmogus nesuvoktų, kad jis yra laisvas ir apie tai jam reiktų priminti. Mano galva, kad yra laisvi, reikia sakyti tik pavergtiems žmonėms, kad neduok dieve jie nesugalvotų išsivaduoti iš užslėptos vergovės. Užaugo karta, kuriai vos ne kiekvieną dieną kalė ir kala į galvą, kad jie yra laisvi, buvo suformuota ir formuojama  laisvės sąvoka tokia, kokios reikia tiems, kurie čia daro biznį ir didžiulį biznį, bet apie tai kitame rašinyje, kuriame atskleisiu, kas šeimininkauja mūsų teritorijoje.

 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

 

meslaisvi.lt