Siekiama, kad televizijos transliuotų 90% laidų tik oficialia ES kalba, tačiau oficialia kalba pripažįstami ir subtitrai.

PropagandaGrupė Seimo narių susirūpino, kad Lietuvos informacinėje erdvėje yra transliuojama per daug rusiškų laidų ir programų. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas su kolegomis rengia įstatymo pataisas, kurios turėtų pažaboti tokių programų sklaidą Lietuvos Informacinėje erdvėje. Tačiau ar tikrai taip jau viskas paprasta?

Visuomenės informavimo įstatymas nustato reikalavimus, susijusius su kalba, kuria rengiama ir skleidžiama viešoji informacija. Radijo ir (ar) televizijos programos, transliuojamos ne lietuvių kalba, turi būti verčiamos į lietuvių kalbą arba rodomos su lietuviškais subtitrais, išskyrus programas, skirtas Lietuvos tautinėms mažumoms. Štai subtitrai ir yra ta vieta, kuri mums pasirodė keista. Būtent užrašai ant ekrano pripažįstami oficialia Europos sąjungos kalba. Jie ir sėkmingai naudojami transliuojant Lietuvos informacinėje erdvėje rusiškas programas ir filmus. Tačiau su šia vieta pataisų kūrėjai padirbėti nenorėjo, atvirkščiai, subtitrus siūloma pripažinti oficialia Europos sąjungos kalba ir internete. Pataisų iniciatoriai teigia, kad šiuo metu įstatymas numato lanksčią tvarką, pagal kurią retransliuotojai, retransliuodami televizijos programas, pirmenybę turi teikti oficialioms Europos Sąjungos kalboms, todėl esant galimybei pasirinkti, kuria kalba retransliuoti tokią pačią televizijos programą – oficialia Europos Sąjungos ar kita kalba, privalo sudaryti visas sąlygas, kad televizijos programa ar atskira programa būtų retransliuojama oficialia Europos Sąjungos kalba. Akivaizdu, kad tokia nuostata neužtikrina Europos Sąjungos oficialių kalbų dažnesnio vartojimo retransliuojamose programose, nes tik nuo paties vartotojo noro ir kompetencijos bei televizoriaus techninių ypatybių priklauso asmens galimybė pasirinkti kitą nei automatu retransliuojamo kanalo kalbą, pavyzdžiui, žiūrėti Discovery kanalą ne rusų, o anglų kalba.

Atsižvelgiant į tai, siūloma nustatyti konkretų retransliuojamų televizijos programų, transliuojamų oficialia Europos Sąjungos kalba, procentą. Nes dabar iki 30 proc. visų retransliuojamų programų Lietuvoje sudaro rusiška produkcija. Pavyzdžiui, Estijoje žinių laidos užsienio kalba ir tiesioginės laidos užsienio kalba be vertimo į estų kalbą negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visos savaitės produkcijos, t. y. 90 procentų tokių laidų turi būti estų kalba; Latvijoje subtitrų reikalavimas yra nustatytas tiek transliacijoms užsienio kalba, tiek retransliacijoms

Siekiant Lietuvos informacinės erdvės integravimosi į Europos Sąjungos informacinę erdvę, pataisomis siūloma nustatyti, kad programos oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. retransliuojamų ir (ar) platinamų internete televizijos programų kiekio kiekviename jų vartotojams siūlomame televizijos programų pakete, išskyrus specializuotus (teminius) paketus.

Kitas momentas. Dabar įstatyme numatyta, kad tokiu atveju, kai internete platinamos programos ir laidos  keliomis kalbomis, įskaitant ir oficialias Europos Sąjungos kalbas esant techninėms galimybėms   vartotojams siunčiama   su pirminiu nustatymu į oficialią Europos Sąjungos kalbą, o papildomų kalbų parinkimas yra galimas tik vartotojo valios veiksmu, yra prilyginamos programoms, perduodamoms ir skleidžiamoms oficialia Europos Sąjungos kalba.

Šį punktą tai pat norima keisti ir siūloma nustatyti, kad ne oficialia Europos Sąjungos kalba retransliuojamos ir (ar) platinamos internete programos, kurios verčiamos į oficialią Europos Sąjungos kalbą arba rodomos su oficialios Europos Sąjungos kalbos subtitrais, prilyginamos programoms, retransliuojamomis ir (ar) platinamomis internete oficialia Europos Sąjungos kalba.

Įstatymo pakeitimų iniciatoriai mano, kad tokie pasikeitimai įneš teigiamų pasekmių, susijusių su Lietuvos informacinės erdvės integravimu į Europos Sąjungos informacinę erdvę. Tai padidintų galimybę šalies žmonėms gauti teisingą ir įvairiapusišką informaciją. Kartu sumažėtų priešiškos Rusijos propagandos ir dezinformacijos, kuri daugiausia skleidžiama per rusiškus televizijos kanalus.

Kyla klausimas, ar pataisų iniciatoriai tikrai galvoja, jog rodomos rusiškos laidos ir filmai be lietuviškų subtitrų kelią grėsmę visuomenės nuomonei, o jau su subtitrais tokios grėsmės neturi? Mažai tikėtina, kad įvedus pataisą, kurios pagrindu būtu nustatyta prievolė transliuotojams skleisti 90% programų oficialia Europos Sąjungos kalba sumažės propagandos poveikis visuomenei, jei oficialia Europos Sąjungos kalba yra pripažįstami subtitrai.

Jei Seimas pritars, pataisos įsigalios nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Kartu su Laurynu Kasčiūnu pataisas parengė  Seimo narys Paulius Saudargas, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, Seimo narys Emanuelis Zingeris, Seimo narė Agnė Bilotaitė.

Nei vienas iš pataisas pasirašiusių Seimo narių plačiau pakomentuoti savo projekto negalėjo.

meslaisvi.lt