Pagėgių savivaldybės Tarybos nario Edgaro Kuturio ataskaita rinkėjams

Edgaras-Kuturys-Pag”giai-1-300x200  Kaip ir kiekvienais metais meslaisvi redakcija suteikia galimybę visiems politikams paviešinti savo nuveiktus darbus. Šia galimybe pasinaudoti skuba ne visi, tačiau yra tokių, kurie kiekvienais metais gyventojams praneša apie savo atliktus ir numatomus darbus. Vienas atsakingiausių Pagėgių savivaldybės Tarybos narių Edgaras Kuturys ir šiemet viešina savo veiklos ataskaitą. Susipažinkite:

MISIJA: DEMOKRATIŠKAIS PRINCIPAIS GRĮSTAS SAVIVALDOS VALDYMAS

Mano tikslas – tai sąžiningas pareigų atlikimas, gerovės ir laisvės kūrimas Pagėgių krašte, demokratiškais principais grįstas savivaldos valdymas. Visuomet pabrėžiu ir siekiu, kad savivaldybėje poreikius išsakytų gyventojai, o juos įgyvendintų tarnautojai, – ne atvirkščiai.

Mano aktyvaus dalyvavimo krašto visuomeniniame gyvenime svarbiausias tikslas yra dirbti mūsų krašto žmonėms. Krašto, kuriame žmonės tvirtai kurtų savo ateitį, į kurį mielai atvyktų svečiai, grįžtų ir šaknis įleistų mūsų jaunimas.

2016 metai Pagėgių savivaldybės V šaukimo taryboje

2016 metai Pagėgių savivaldybės taryboje man buvo aktyvūs. Ir toliau eidamas tarybos opozicijos lyderio pareigas vienijau ją dirbti konstruktyviai bei principingai. Siekiau paveikti valdančiuosius dirbti žmonėms, nepažeidinėti įstatymų. Tačiau įsisenėję valdymo principai, vyraujantys Pagėgių savivaldybėje, švelniai tariant, kertasi su demokratijos principais, skaidriu ir aiškiu savivaldybės valdymu. Nors apgailestaudamas galiu teigti, jog mano pastangos neretai primena kovą su vėjo malūnais, tačiau nenuleidžiu rankų ir tikiu pokyčiais Pagėgių savivaldybėje, bei džiaugiuosi 2016 m. pasiekimais.

Siekiant, kad Savivaldybės darbuotojai/tarnautojai dirbtų skaidriau ir racionaliau, 27 kartus su įvairiais raštais ir paklausimais kreipiausi į įvairias institucijas (Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, Vyriausybės atstovą Tauragės apskrityje, LR Seimo Antikorupcinę komisiją, LR Valstybės kontrolę, LR Seimo Biudžeto ir ekonomikos komitetą, Viešųjų pirkimų tarnybą, Savivaldybės Merą, administracijos direktorių ir kt.). Ne kartą per 2016 m. apie mano iniciatyvas, nuveiktus darbus rašė spauda, tris kartus pasisakyta šalies televizijos laidose. Nuolat įvairiais būdais siekiau paviešinti išsiaiškintą, valdantiesiems nepatogią informaciją ir atkreipti Pagėgių krašto žmonių dėmesį į vyraujančią iškreiptą santvarką. Šioje ataskaitoje pateiksiu pagrindinius 2016 m. nuveiktus darbus

Įstatymų vykdymo kontrolė

Po mano parengto ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateikto skundo, pastaroji priėmė sprendimą ir pripažino, kad buvęs Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Stanišauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Pažeidimas įvykdytas, kai pastarasis nepaisė įstatyme numatyto vienų metų apribojimo sudaryti darbo sutartį su bendrove (UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“), kurioje dar visai neseniai buvo stebėtojų tarybos narys. Šio pažeidimo atskleidimas – tik mažas atspindys kaip valdantieji nepaiso įstatymų, proteguoja „savųjų“ įdarbinimą ir nesiima priemonių pažeidimams pašalinti.

Kiek vėliau opozicijai pasisekė užkirsti kelią valdančiųjų sprendimui Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavimuose Pagėgių savivaldybei atstovauti deleguoti V. Stanišauską. Paviešinus tai, kad jis yra pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų įstatymą, valdantieji pakeitė nuomonę ir delegavo kitą partijos Tvarka ir teisingumas narį.

Kaip Kontrolės komiteto narys, kartu su komiteto pirmininke stengėmės išjudinti sąstingį kontrolieriaus tarnyboje ir išreikalavome atlikti daugiau tyrimų. 2016 m. gruodžio mėn. komitetui pavyko (nors daugumą turi Tvarka ir teisingumas) nepritarti mūsų netenkinančiai Pagėgių savivaldybės 2015 m. biudžeto ataskaitų rinkinio ir biudžeto valdymo finansinio ir teisėtumo audito ataskaitai. Išreikalavome, kad kontrolierius atliktų auditą dėl savivaldybės ugdymo įstaigose perkamų maitinimo paslaugų sutarčių sudarymo ir viešinimo. Tyrimo metu nustatyta, kad tiek Pagėgių pradinėje mokykloje, tiek Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje maitinimo paslaugos pirktos konkurse dalyvaujant tik vienam dalyviui  – UAB „Lavirga“ ar UAB „Riklaiva“. Paprastai konkursas vykdomas dalyvaujant daugiau nei vienam paslaugos tiekėjui, tačiau prisiminkime, kam priklauso šios maitinimo įstaigos. Be to išsiaiškinta, jog minėtos ugdymo įstaigos pasiūlymus dalyvauti konkurse siuntė tik kelioms bendrovėms, nors maitinimo paslaugas teikiančių įmonių savivaldybėje yra ir daugiau, o kur dar visos Lietuvos rinka… Sutartys su minėtomis bendrovėmis, priešingai nei numato teisės aktai, nepaviešintos. Be to kontrolieriaus tyrimo metu nustatyta, jog yra neaišku, kaip minėtos bendrovės atsiskaitydavo už patalpų šildymą, elektrą ir vandenį. O kaip kitaip galėtų būti – įmonių, kurių akcininkai yra valdančiosios partijos Pagėgiuose nariai, visada yra pranašesni konkurencinėje kovoje.

Kaip mažą pergalę traktuoju ir tai, jog pavyko išreikalauti, jog LR Seimo kontrolieriaus pažyma, kuria pripažinta jog Pagėgių savivaldybės administracijos tarnautojai nevykdė teisės aktuose numatytų veiksmų ir neatsakė į paklausimus nustatyta tvarka, būtų paviešinta Savivaldybės internetinėje svetainėje, kaip tą numato teisės aktai.

2016 m. pateikiau skundą Valstybės tarnybos departamentui ir Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje dėl nusižengimų organizuojant konkursą (konkursas nebuvo paskelbtas viešai, kaip tą numato įstatymas) Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigoms užimti. Po šio skundo Pagėgių savivaldybės vadovybė buvo priversta minėtą konkursą skelbti iš naujo.

Savivaldybės biudžeto lėšos

Agitavau ir balsavau prieš Pagėgių savivaldybės administracijos direktorei D. Budvytienei ir jos pavaduotojui skirtą 50 proc. priemoką prie pareiginės algos, kai savivaldybę slegia didelės skolos, įvairių įstaigų darbuotojai uždirba minimalius atlyginimus, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos pedagogai bei ugdytiniai dirba visiškai nepritaikytomis jų reikmėms, nepriimtinomis sąlygomis,  kultūros įstaigos vos suduria galą su galu ir yra dar begalė kitų problemų.

Esu įsitikinęs, jog priimtas sprendimas valdininkams didinti atlyginimą net 50 proc. yra įžeidimas visiems sąžiningai ir sunkiai dirbantiems Pagėgių savivaldybės gyventojams. Pastebėjimas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės dviejų mėnesių priemokų suma beveik lygi metams smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti skirtoms lėšoms (jų skirta tik 2000 eurų).

Viena opiausių pagėgiškiams bei kraštiečiams problemų – nepamatuotai didelių Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų skyrimas Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčiai. 2016 m. kreipiausi į LR Valstybės kontrolę dėl 101 000 eurų skyrimo Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčiai. Tyrimą pavesta atlikti Pagėgių savivaldybės kontrolieriui. Kol kas tyrimo išvadų nėra, tačiau jau ir be tyrimų suprantama, jog 101 000 eurų suma, skirta bažnyčiai, savivaldybėje, kurioje apstu problemų, nėra normalu. Prisiminkime, jog smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti, kaip jau minėjau, valdantieji skyrė tik 2000 eurų.

Per pastaruosius metus Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčiai iš Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų skirta apie 300 000 eurų, tačiau ant bažnyčios sienos prie įėjimo nėra iškabos su padėka Pagėgių savivaldybei, – ten dėkojama Kęstui Komskiui… Kodėl?

2016 m. taryboje teikiau pasiūlymą, jog gaudami tokias lėšas iš Savivaldybės biudžeto (tai mūsų visų pinigai), bažnyčios atstovai leistų nelaimės ištiktiems krašto žmonėms nemokamai naudotis šarvojimo sale, tačiau mano pasiūlymas, deja, liko neišgirstas.

Stebint tokias pinigų dalybas suprantama, kad Pagėgių savivaldybės ateitis niūri. Nuolat kyla klausimas – kodėl problematinėje savivaldybėje, į kurią metai iš metų neatsigręžia joks investuotojas, skiriamos minimalios lėšos ir nulinės pastangos verslui skatinti?  Peršasi nuomonė, jog valdantiesiems reikia tik išlaikytinių – pašalpų gavėjų. Šiai socialinei grupei priklausančius žmones paprasta valdyti dalijant jiems labdarą (bulves maišuose), tuo pat metu pasireklamuojant, o rinkimų metu džiaugtis jų „lojalumu“. Tuo tarpu savarankiški žmonės yra pavojingi, nepasižymi aklu ar nuperkamu lojalumu…

Dėjau ir dėsiu dideles pastangas, kad situacija keistųsi ir būtų skiriama kuo daugiau lėšų smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti.

Tęsiant kalbą apie investicijas – pagal tyrimo duomenis Europos sąjungos fondų lėšos didžiausią įtaką turi turėti verslo konkurencingumui, viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos  kokybės ir materialinių gyvenimo sąlygų pokyčiams. Gaila, jog įsisavinant ES fondų lėšas valdančiųjų prioritetai – tik statybos ir renovacija, pamirštant situacijos gerinimą pridėtinę vertę kuriančiose srityse.

Kalbant apie prioritetų pasirinkimą – nepaprastai sunkiu savivaldybei metu nuostabą kelią valdančiųjų pasirinkimas lėšas švaistyti nereikalingų etatų kūrimui, nesuvokiamas funkcijas atliekančių darbuotojų išlaikymui. Būtų galima vardinti tikrai ne vieną tokį niekam nereikalingą „darbuotoją“, įdarbintą nežinia kokioms funkcijoms atlikti, tačiau paskutinis atvejis – į Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijos sporto metodininko pareigas priimamas dirbti Pranas Juodis. Gal ir nieko keisto, tačiau nykstančioje gyventojų skaičiumi savivaldybėje sporto reikalus taip pat kuruoja kasmet apie 36 000 eurų iš savivaldybės biudžeto gaunantis „VŠĮ Sporto ir turizmo centras“ (administratoriumi dirba tarybos narys R. Špečkauskas). Aukštais auklėtinių pasiekimais pasižyminti Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla taip pat rūpinasi sporto reikalais. Tai jau trečia institucija Pagėgiuose, organizuojanti ir kuruojanti sportinę veiklą. Tad vėlgi kyla klausimas – ar neužtektų tik vienos įstaigos, atsakingos už sportą? Skyrus didesnį finansavimą bei įtraukus į organizuojamą veiklą suaugusiuosius, sporto organizavimo bei kuravimo poreikius visiškai išpildytų viena įstaiga – Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla. Tokiu būdu būtų galima ženkliai sutaupyti, o likusieji pinigai galėtų būti skirti, pavyzdžiui, švietimo ir kultūros poreikiams tenkinti.

Šiuo atveju sutaupytume dvigubai, nes turizmu Pagėgių krašte šiandien rūpinasi dvi tas pačias funkcijas atliekančios įstaigos – apie 36 000 eurų suma per metus iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikoma VŠĮ „Sportas ir turizmas“, ir tiek pat – apie 36 000 eurų suma iš mūsų kišenių išlaikoma VŠĮ „Pagėgių turizmo ir informacijos centras“.

Kaip logiškai paaiškinti šiuos reiškinius? Ar minėtos įstaigos nėra įsteigtos proteguojant, išlaikant ir norint sukurti gerbūvį lojaliems partijai asmenims?

Be to viešųjų įstaigų finansinė kontrolė sudėtinga. Savivaldybės biudžeto pinigai, skirti programoms vykdyti, neretai naudojami  asmeninei naudai sukurti. Tai nesunku pagrįsti –  ne vienam savivaldybės gyventojui respublikinėje spaudoje teko matyti kaip rinkėjai balsuoti iš namų buvo vežami VŠĮ „Sporto ir turizmo centras“ autobusiuku ir dar daug kitų atvejų.

Maža to, valdantieji, pamindami teisės aktus ir ignoruodami mano išsakytas pastabas metų gale, tarybos sprendimu VŠĮ „Sporto ir turizmo centras“ dalyvavimui krepšinio turnyre papildomai skyrė 1400 eurų,  (starto mokesčiui – 400 eurų, aprangai – 700 eurų ir dar 300 eurų maistpinigiams bei kurui). Šių pinigų skirti buvo negalima, kadangi savivaldybė viešai nepaskelbė kvietimų teikti paraiškas paramai gauti, nebuvo nustatyti jokie vertinimo kriterijai paraiškos gavėjų atrankai ir t.t.

Nesu nusiteikęs prieš sportinio užimtumo plėtrą savivaldybėje, tačiau nesutinku ir niekada nesutiksiu, jog esama situacija ir toks finansavimo skirstymas yra protingas. Kodėl šių lėšų negalime skirti mažiausius atlyginimus Lietuvoje gaunantiems pedagogams?

Apskritai, suaugusiųjų sporto poreikio finansavimas, mano nuomone, turėtų būti kiekvieno asmeninis reikalas. Kodėl finansavimo negauna, pavyzdžiui, šiaurietiško ėjimo atstovai ir jiems neapmokamos išlaidos batams ir lazdoms įsigyti? Kodėl nekompensuojame vaikų lavinimo Meno ir sporto mokykloje?

Grįžtant prie valdančiųjų logikos. Jos pasigendu esminiuose, didžiausią įtaką savivaldybei darančiuose sprendimuose, kaip kad šis – strateginiuose planavimo dokumentuose kaip viena pagrindinių Pagėgių savivaldybės plėtros krypčių išskirtas turizmas. Tačiau praktika rodo ką kita – valdančioji dauguma priima chaotiškus, vienas kitam prieštaraujančius sprendimus. Savivaldybėje, kurios „varomasis variklis“, kaip nurodyta, turėtų būti turizmas, valdančiosios daugumos sprendimu statomi vėjo jėgainių parkai, keičiantys bei darkantys unikalų Mažosios Lietuvos kraštovaizdį, kuo ir turėtume būti patrauklūs turistui. Bet kuris blaiviai mąstantis žmogus pasakytų, jog  tai – nesuderinami dalykai.

Lėšų švaistymo pavyzdžių būtų galima vardinti ir daugiau – Pagėgių savivaldybės administracija 2016 m. biudžeto lėšomis penkis kartus užsakė plaukimus Nemunu turistiniu laivu „Skalva“ pramogoms ir išleido apie 1000 eurų, neskaitant reprezentacijai išleistų virš 20 000 eurų biudžeto lėšų iš administracijos ir apie 9000 eurų iš mero fondo.

Tęsiant temą apie esamą situaciją įstaigose, negalima nutylėti vyraujančio protekcionizmo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“. Jau kurį laiką stebima tendencija, kai šioje įstaigoje įdarbinami buvę savivaldybės vadovai jų giminaičiai, valdančiosios daugumos tarybos nariai, partiečiai, kuriems mokami įspūdingo dydžio atlyginimai.

2016 m. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įpareigojo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ pateikti dokumentus finansinio pajėgumo vertinimui. Ar nekyla klausimas, kodėl vandens kainos gyventojams Lietuvoje vienos didžiausių? Kylančios kainos – ne iš piršto laužtos – suprantama, kad visų nereikalingų darbuotojų išlaikymas gula į vandens kainą, kurią mes visi sumokame. Turbūt ne veltui Pagėgių savivaldybė pagal žurnalo „Veidas“ apklausą yra 59 vietoje iš 60 savivaldybių  pagal gyvenimo kokybę. Žmonės iš savivaldybės išvažiuoja sparčiausiai Lietuvoje, o valdininkų Pagėgių savivaldybė turi viena iš daugiausiai tenkančių tūkstančiui gyventojų Lietuvoje.

 

Nuolatinė kova dėl žodžio laisvės

2016 m. aktyviai siekiau iškovoti teisę tarybos nariams reikšti savo nuomonę tarybos posėdžių metu. Po dabartinės valdančiosios daugumos priimto sprendimo keisti tarybos veiklos reglamentą ir absurdiškai apriboti tarybos narių pasisakymų bei paklausimų laiką posėdžių metu (pasisakymui skirta 1 min., paklausimui – 30 sekundžių, paklausti ir pasisakyti galima tik vieną kartą?), Savivaldybės merui pateikiau ir į posėdžio darbotvarkę prašiau įtraukti parengtą tarybos sprendimo projektą „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, kuriuo siekiau nustatyti optimalų pasisakymų ir paklausimų laiką, jog priimant visiems savivaldybės gyventojams reikšmingus sprendimus posėdžio metu būtų galima diskutuoti, aiškintis ir demokratiškai priimti teisingus sprendimus… Praėjus bemaž metams nuo minėto mano sprendimo projekto pateikimo, jis vis dar nebuvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę ir juolab apsvarstytas – mano iniciatyva įžūliai ignoruojama.

Būdami opozicijos nariai nuolat susiduriame su dvigubais standartais –  prisidengiant sporto ar kitais renginiais savivaldybės vadovai ir daugumą sudarantys tarybos nariai nuolat reklamuojasi tiek internetinėje savivaldybės svetainėje, tiek mokamuose regioniniuose laikraščiuose. Tuo tarpu opozicijos narių teikiama informacija viešinimui apie jų veiklą, iniciatyvas ir panašiai nuolat neatitinka „kažkokių“ slaptų kriterijų ir informacija niekada nėra talpinama internetinėse ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

Bendravimas su gyventojais

Džiaugiuosi, jog 2016 m. man pavyko realiais darbais padėti savivaldybės gyventojams: atsakiau ne į vieną žmogaus paklausimą man, tarpininkavau sprendžiant Būbliškės k. gyventojų problemą dėl šalia Būbliškės piliakalnio buvusios kaimo nuotekų valyklos sutvarkymo, kuri teršė aplinką, kėlė pavojų vaikams, sudarė sąlygas veistis graužikams. Nelikau abejingas ir prisidėjau parama Rambyno regioninio parko direkcijos leidžiamo žurnalo „Rambynas“ leidybai, taip išreikšdamas solidarumą laisvam spausdintam žodžiui Mažosios Lietuvos regione.

 Pabaigai

Taip,  mano veiklos ataskaita už 2016 m. persmelkta nusivylimo ir kritikos. Norėčiau, kad būtų kitaip, tačiau šiandieninė situacija to neleidžia. Ši ataskaita – tai vienas iš nedaugelio valdančiosios daugumos dar neuždraustų ar neapribotų būdų atskleisti Jums, Pagėgių krašto gyventojai, nors mažą dalį to, kas ir kaip vyksta mūsų savivaldybėje, supažindinti su darbo opozicijoje kasdienybe. Veikta ir nuveikta daug, tačiau pateikiau tik pagrindines mintis ir darbus, į kuriuos norėjau atkreipti Jūsų dėmesį.

Noriu pabrėžti, kad daugiausiai dėmesio 2016 m. man pavyko skirti opozicijos veiklai, siekiant, jog valdantieji dirbtų teisingai ir efektyviai. Esu įsitikinęs, kad opozicija dirbo konstruktyviai ir niekas negali teigti, kad jos nėra. 2016 m. vykdžiau veiklą kaip Socialinių reikalų ir teisėtvarkos, Kontrolės komitetų narys, posėdžius lankiau sąžiningai ir nepraleidau nė vieno.

Esu dėkingas sąžiningai atliekantiems pareigas įstaigų vadovams, žmonėms, kurie kuria ir prisideda prie Pagėgių savivaldybės gerovės. Visada džiaugiuosi būdamas M. Jankaus muziejaus, Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų globos namų, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos, krašto mokyklų, Pagėgių savivaldybės kultūros centro, Regioninio parko direkcijos ir kituose renginiuose, kuriuose nėra politikavimo ir valdančiųjų garbinimo. Pagėgių krašte yra daug nuostabių žmonių, tik trūksta lyg ir paprasto, bet labai svarbaus jausmo – laisvės (laisvai mąstyti, reikšti mintis ir idėjas, laisvai rinktis). Norėtųsi, kad visuomenė aktyviau domėtųsi savivaldybės veikla ir dalyvautų joje. Kviečiu visus drąsiau reikšti savo nuomonę.

Gerb. Pagėgių krašto gyventojai, nuoširdžiai dėkoju Jums už pasitikėjimą, kurį Jūs išreiškėte man išrinkdami į Pagėgių savivaldybės tarybą. Sieksiu ir toliau aktyviai dalyvauti vietos savivaldos reikaluose ir kuo geriau atstovauti Jūsų interesams. Laukiu Jūsų pasiūlymų ir pastabų tel. 8656 14001 ar el.p. kuturys.e@gmail.com

Pagėgių savivaldybės tarybos narys                                                                       Edgaras Kuturys

(opozicijos lyderis)

meslaisvi.lt