Lietuvos daugiabučių renovacijos optimalų finansavimą vertins įmonė registruota Budapešte

Tauragėje renovacija

Kaip tvarkytis Lietuvoje geriausiai žino vengrai ir švedai

2016 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos Finansų ministerija nusprendė įvertinti įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinamų daugiabučių namų modernizavimo projektų apimtis, įgytą patirtį, esamas rinkos sąlygas, o taip pat valstybės skiriamos paramos daugiabučių namų modernizavimui efektyvumą ir poveikį valstybės finansams bei nustatyti optimalų skiriamos valstybės paramos dydį, šaltinius ir sąlygas. Šiam tikslui ministerija lapkričio 11 d. sudarė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo būsto renovacijai vertinimo  paslaugų su paslaugų teikėju ūkio subjektų grupe UAB ,,KPMG Baltics”, Advokatų kontora ,,Glimstedt, UAB ,,Ekotermija” ir KPMG Advisory Ltd. Per penkis sutarties mėnesius paslaugos tiekėjas turės įvertinti 2007- 2013 metų laikotarpio įgyvendintų renovuotų daugiabučių projektų patirtį ir vadovaudamiesi atlikta analize  2014-2020m. renovacijos laikotarpiui nustatyti optimalius daugiabučių namų modernizavimui projektų finansavimo būdus, šaltinius ir sąlygas.Vengrija

Pasidomėjome, kokios įmonės dalyvauja šioje ūkio subjektų grupėje, kuri ir vertins renovacijos finansavimo būdus ir šaltinius. Dėmesį patraukė KPMG raidžių derinys. Pasirodo viena iš grupės įmonių  sudariusių sutartį su  Lietuvos Finansų ministerija yra registruota Vengrijoje, Budapešte, tai KPMG Advisory Ltd. Akivaizdu, kad įmonė UAB KPMG Baltics  dalyvaujanti renovacijos finansavimo vertinime, yra gimininga su Vengrijoje registruota įmone. Įmonių pavadinimai tikrai apie tai liudija. Trečioji partnerių įmonė Advokatų kontora ,,Glimstedt taip pat mažai turi bendro su Lietuva, nebent tai, kad įsisteigė savo filialą ir įregistravo jį Vilniuje. Pagrindinė šios kontoros būstinė yra Švedijoje. Glimstedt – viena didžiausių šio šalies advokatų kontorų. Steigėjas –Ivan Glimstedt (1884–1966). Joje dirba apie 260 teisininkų. Advokatų kontora turi atstovybes ne tik Lietuvoje,   Latvija ir Estijoje taip pat.

Vienintelę įmonę UAB „Ekotermija” dalyvaujančią ūkio subjektų grupėje, būtų galima pavadinti lietuviška. Jos vadovas Šarūnas Prieskienis. Įmonė turi dvylika darbuotojų ir specializuojasi energetikos srityje.

Įdomiausia šiame sandoryje mūsų manymu, kaip trijų skirtingų valstybių įmonės susitarė sudaryti ūkio subjektų grupę, kuri dar ir laimėjo Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos paskelbtą konkursą?

meslaisvi.lt