Viešuosius pirkimus Pagėgių savivaldybėje kontroliuoja sporto metodininko P.Juodžio marti

Jolanta Juodienė

Pagėgių savivaldybės administracijos specialistė viešųjų pirkimų organizavime. (facebook.com nuotrauka)

Jau rašėme apie Pagėgių savivaldybės administracijos kai kuriuos mažuosius viešuosius pirkimus, kurių skaidrumu tikrai būtų galima suabejoti. Tai maitinimo paslaugų pirkimai, savivaldybės administracijos automobilių remonto paslaugų pirkimai, puokščių, gėlių ir vainikų pirkimai ir kiti. Pasidomėjome, kas tiesiogiai atsakingas savivaldybėje už organizuojamus konkursus, kurių metu atrenkami paslaugų tiekėjai. Pasirodo tai Jolanta Juodienė savivaldybės bendrojo ir juridinio skyriaus vyresnioji specialistė. Ji yra neseniai į Pagėgių seniūniją įsidarbinusio Prano Juodžio marti. Ši jauna moteris administracijoje  dirba metus laiko. Telefonu Jolanta labai kalbėtis nenorėjo, tačiau buvo mandagi ir maloni. Ji maloniai paaiškino, kad už visą jos veiklą atsakinga yra skyriaus vedėja ir ji tiksliai nežino, ar gali kažką komentuoti žiniasklaidai. „Darbas kaip ir visur, turi savų problemų. Visa informacija apie viešuosius pirkimus yra internete„- bandė kuo greičiau baigti šią temą J.Juodienė. Į pastebėjimą, kad dar nėra paviešinti 2016m. rugsėjo mėnesio savivaldybės administracijos pirkimai, specialistė atsakė, kad artimiausiu metu bus, t.y. iki naujųjų metų ji paskelbs ne tik rugsėjo mėnesio, bet ir likusių 2016 m. mėnesių pirkimus.

J.Juodienės pareigybės aprašyme nurodyta, kad į jos pareigas įeina organizuoti, kontroliuoti, o esant reikalui ir vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus. Specialistė taip pat privalo viešųjų pirkimų portale skelbti pirkimų skelbimus, pirkimo sutarčių sudarymus, konkursų nugalėtojus. J.Juodienė atlikdama savo pareigas analizuoja gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikia išvadas savivaldybės viešųjų pirkimų komisijai. Ji taip pat privalo registruoti pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas, vykdant mažos vertės pirkimus, supaprastintų pirkimų paraiškų registracijos žurnale, bei registruoti kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą supaprastintų pirkimų žurnale.  Jolantai priklauso ir  analizuoti viešųjų pirkimų organizavimą ir teikti pasiūlymus jam tobulinti, kontroliuoti Viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų vykdymą.

Kaip sekasi susitvarkyti su šiomis pareigomis J.Juodienė atvirauti nenorėjo.

meslaisvi.lt