Pagėgių miesto šventės atgarsiai, pokalbis su Sauliumi Lapėnu

S.Lapėnas

S.Lapėnas Pagėgių miesto šventėje linkėjo prisiminti, kad esame laisvi

Rugsėjo 24d. Pagėgių savivaldybėje vyko kasmetinė miesto šventė „Pagėgiai laiko labirintuose”. Jos metu į savivaldybę užsuka daug svečių. Kiekvienais metais meslaisvi kalbina ir domisi jų nuomone apie padėtį Pagėgiuose, o įdomiausius pokalbius viešiname savivaldybės gyventojams. Šiais metais jau taip sutapo, kad vyksta rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą, todėl čia buvo galima sutikti ir kandidatų į šią svarbiausią Lietuvos instituciją. Vienas jų Jurbarko savivaldybės vicemeras, Darbo partijos atstovas Saulius Lapėnas. Pokalbis su šiuo politiku pasirodė labai artimas meslaisvi.lt principams ir idėjoms, todėl jo santrauką skelbiame savo skaitytojams. Šventės metus S.Lapėnas centrinėje miesto gatvėje buvo įsirengęs palapinę ir mielai atsakinėjo į visų šventės dalyvių klausimus. Keletą klausimų uždavėme ir mes:

-Sauliau, kaip išdrįsote pasistatyti palapinę politikų Komskių valdomoje teritorijoje?

S.Lapėnas: „Tik tas vertas gyvenimo ir laisvės, kuris kiekvieną dieną už tai kovoja.“ – yra pasakęs J. V. Gėtė.

Esu įsitikinęs, kad šio krašto gyventojai, kaip ir visi Lietuvos Respublikos piliečiai, verti geresnio gyvenimo. Tačiau kitų šalių patirtis rodo, kad geresnis gyvenimas, išvystyta ekonomika, didesni atlyginimai, pensijos, kaip ir laisvė – nenukrenta iš dangaus. Tai pasiekiama pačių gyventojų aktyvumo dėka. Tų, kurie kasdien kovoja dėl savo teisių ir laisvės. Tų kurie drįsta atvirai pasakyti – mes laisvi.

Pagal savo jėgas ir galimybes, gyniau ir ginsiu Lietuvos piliečių interesus bet kurioje teritorijoje – kaip šalyje, taip ir už jos ribų. Būtent tuo užsiėmiau aštuonis metus, dirbdamas LR Seime (mano darbo ataskaitas galite rasi www.lrs.lt ir mano portale www.slapenas.lt ). Būtent tuo užsiimu visą savo sąmoningą gyvenimą.

-Žinome jūsų pastangas Jurbarko Taryboje ginant viešą interesą atliekų surinkimo srityje, sakykite jei jūs būsite išrinktas Seimo nariu ar tai jums suteiks galimybę dar labiau prižiūrėti šią sritį

Lapėnas: Taip, žinoma. Dar daugiau, šios pastangos ne beprasmės. Kaip paaiškėjo, Aplinkos ministrui K. Trečiokui apsilankius Jurbarko rajono savivaldybėje, mūsų nuomonės dėl būtinų reformų šioje srityje idealiai sutapo. Pacituosiu ministro žodžius (turiu išsaugotą audio įrašą): „atliekų tvarkymo centrai turi būti viešosios įstaigos – ne pelno siekiančios įstaigos“, „aš esu tikras, kad gyventojas, kuris išrūšiuoja, neturi mokėti. Jis turi mokėti tik už atliekas atiduodamas į sąvartyną. Sąvartynams tai yra „peilis“. Dabar įvedėm užstatų sistemą, tai „verkia“ visi – sumažėjo kiekiai. Bet sumažėjo ir darbo!“. Šio susitikimo metu paaiškėjo, kad ministrui būtina parama ir iš LR Seimo pusės ir iš pačių gyventojų, kurios šiandien dar nepakanka. Bet ir kito kelio nėra.

Būtent kokybiškiems pokyčiams ir sprendimams yra skirta mano programos GRĄŽINKIME VALDŽIĄ IR ŽEMĘ LIETUVOS PILIEČIAMS! pagrindiniai punktai.

-Ko labiausiai palinkėtumėte Pagėgių ir Jurbarko žmonėms?

Lapėnas: Kaip sakė Čerčilis, „norite sužinoti ateitį – pažiūrėkite į praeitį“. Taigi be palinkėjimų sveikatos, laimės ir meilės, aš noriu priminti labai svarbią istorijos pamoką.

Senovės Romos respublikos laikais jos gyventojai skyrėsi į tris grupes – turtingas „elitas“, laisvi piliečiai ir vergai. Vergai neturėjo balsavimo teisės, ir tik laisvų piliečių valios dėka, jų nepaliaujamos kovos už savo teises ir laisvę dėka, suklestėjo ir vystėsi Roma. Tačiau ji žlugo, kai laisvi piliečiai ėmė elgtis, kaip vergai…

Jei Jūs Lietuvos patriotas ir mylite savo gimtą žemę – atminkite, kad kol kas esate laisvas. Nekreipkite dėmesio į „elitinių“ propagandistų teiginius, kad Jūsų balsas nieko nelemia. Tai netiesa. Naudokitės savo pilietinėmis teisėmis – eikite ir balsuokite, ne dėl sudalyvavimo „varnelės“, o dėl savęs, dėl savo laisvės, už nepriklausomą Lietuvą.

Ačiū už pokalbį

Kalbino G.J.

meslaisvi.lt