Pažadėjęs tris kompiuterius abiturientams Pagėgių meras pasigedo plojimų

meras-nori-plojimu

Pagėgių meras nesulaukęs plojimų nustebo

Rugsėjo 1 dieną kaip ir kiekvienais metais Lietuvos savivaldybėse vyksta mokslo metų atidarymo šventės. Jos metu nuo scenų kalba žinomi politiniai veikėjai ir kitokie partijoms lojalūs asmenys. Štai Pagėgių savivaldybėje kiekvienais metais nuo pakilos sveikinimo žodžius taria jau antrą kadenciją dirbantis meru Virginijus Komskis. Tarė ir šiais metais, tik šiais metais  jo nuostabai susirinkusieji pamiršo jam paploti. Šią padėtį Pagėgių meras ėmėsi taisyti, baigęs savo žodį ir nesulaukęs aplodismentų po trumpos pauzės V.Komskis publikos paklausė –  o kur plojimai. Po šios V.Komskio replikos, klausimo ar reikalavimo, jis greičiausiai  tik pats žino, minioje pasigirdo plojimai.

Užbėkime šiek tiek  už akių. Pagėgių gaspadoriumi pristačiusi V.Komskį ant scenos pakvietė Pagėgių Kultūros Centro vadovė Svetlana Jašinskienė . Gaspadorius kalbėjo šį bei tą, o pačioje pabaigoje tarė:

Aiškus jūs nežinote kiek mes praeitais metais įteikėme kompiuterių, nes niekas nežino. Norėtųsi palinkėti ateinančiais metais, kad jūs stengtumėtės, aišku jūs mokotės ne dėl kompiuterių, bet tą motyvaciją mes paliekame ir bent trys kompiuteriai tikrai kitais metais atvažiuos geriausiems. ”  Štai po šių žodžių ir pasigedo plojimų meras. „O kur plojimai”- stovėdamas jau atokiau tarė V.Komskis.

Paplokime dar kartą Pagėgių merui už pažadėtus tris kompiuterius abiturientams.


meslaisvi.lt