Ar savivaldybė gali iš anksto nulemti kaimynų pykčio priežastis?

IMG_8630Kaip ir kiekviena savivaldybė, taip ir Radviliškio rajono turi pasitvirtinti tam tikrus strateginio planavimo dokumentus. Numatyti, kaip ir kur galima plėstis, statyti gyvenamuosius namus ir panašiai. Tai tinka ir Radviliškio miestui. Susidarius paradoksaliai situacijai, kai mieste dabartinis gyventojų skaičius dėl visos Lietuvos problema tapusios priežasties jau nukrito iki maždaug 1960 m. lygmens, poreikis individualiems namams plėstis yra didelis. Didžioji dalis gyventojų kuriasi vadinamuosiuose „soduose” stengdamiesi išvengti didelių mokesčių už šildymą savivaldybei priklausančiai įmonei. Kadangi nėra priimta politinių sprendimų aukščiausiu savivaldos lygmeniu, sodai kaip gyvenamoji vieta tampa perpildyta. Kaip koks bičių avilys prieš naujam spiečiui išskrendant. Dar kiek ir primintų garsiuosius pasaulio didmiesčių lūšnynų kvartalus su dvokiančia smarve ir be vandens. Gal situacija ir nėra tokia baisi, bet infrastruktūros trūkumas akivaizdus. Be elektros kai kurie sodų gyventojai daugiau nieko neturi, kas jiems leistų pajusti civilizacijos teikiamais privalumais, nors nuo miesto centro gyvena vos už poros kilometrų. Todėl tenka patiems gyventojams pasirūpinti viskuo patiems: ir vandens tiekimu, ir nuotėkų išvalymu, ir jų išgabenimu ir daugybę kitų problemų.

Su panašiomis problemomis susiduria ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dirbantis finansininkas S. Špakavičius. Atsikraustęs į Radviliškį prieš keletą metų, jis apsigyveno sodų bendrijoje „Vyturėlis”. Kad išspręstų nuotėkų išvalymo problemą, vyras pasamdė akredituotą įmonę jo šeimai priklausančiame sklype sumontuoti sertifikuotą nuotėkų šalinimo įrangą. Tik specialistai kažko neapskaičiavo. Gruntas tai įrangai netinkamas, todėl išvalytas nuotėkas reikia kažkokiu kitu būdu kaupti ir vėliau išleisti į aplinką. Turėdamas buhalterinį išsilavinimą, vyras suskaičiavo, kad jam per brangu kas savaitę už dviejų kubų išpumpavimą mokėti po beveik 20 eurų. Per mėnesį jau susidarys ir visas šimtas, todėl geriau išpumpuoti apvalytas nuotėkas ant jam priklausančios pievutės.

Čia ir prasideda problema, nes ji yra užprogramuota stichiško, iš anksto neplanuoto gyventojų kėlimosi gyventi į soduose esančius sklypus, kuriems nėra paruošta jokia infrastruktūra, kur sklypai nėra dideli, kur kaimyno sklypo gale stovinti išvietė vos per kelis metrus nuo kitam kaimynui priklausančio šulinio. Todėl kai už kelių metrų, kur išlaistomos valymo įranga apvalytos finansininko S. Špakavičiaus šeimos nuotėkos, kaimynų šulinyje atsiranda žarnyno susirgimus sukeliančios bakterijos, tie kaimynai turi teisę pykti. Ir pyksta kaimynai jau ne pirmą ar antrą mėnesį, tai tęsiasi kelerius metus.  Bet kad kaimynų rūpestis dėl žarnyno bakterijų nėra visiškai iš piršto laužtas, iš dalies patvirtina ir pats S. Špakavičius. Jis ne tik nesutiktų atsigerti tiesiai iš kaimynų sklype esančio šulinio pasemto vandens, bet ir iš jo sklype esančio šulinio vandens negeria ir nenaudoja nevirinto. O dėl bakterijų, tai pateikia savo versiją. Nors aplinkui arti nesimato nei vienos kaimynų išvietės, vyras retoriškai klausia, ar yra uždrausta sodų sklypuose gyvenantiems jas turėti ir naudoti. Be to, ir skundžiantįjį kaimyną kaltina tuo, kad pats esą tinkamai netvarkantis savo nuotėkų, todėl vien tik savo kaltės S. Špakavičius čia neįžvelgiąs. Jo teigimu, pastatyta sertifikuota įranga profesionalių akredituotų specialistų, kurie taip pat ją ir toliau prižiūri, o už priežiūrą jis mokantis labai brangiai, todėl apvalytų nuotėkų pašalinimas, arba liaudiškai tariant, išpumpavimas siurbliu, savo sklypo teritorijoje pats ekonomiškiausias. Ir nesvarbu, kad už kelių metrų yra kito kaimyno šulinys.

IMG_9235

Į kaimynų konfliktą jau įtraukti ir valstybinių institucijų atstovai. Gavę iš Vilniaus persiųstą kaimynų skundą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento analitinių tyrimų grupė pernai spalį paėmė mėginį ir nustatė, kad išvalytame vandenyje nuotėkų koncentracija nesiekia maksimalios leistinos ribos. Tačiau S. Špakavičiaus kaimynų tai netenkina ir jie jau įžvelgia visokiausių „sutapimų”, kad vyras dirba savivaldybėje, kad jo atžvilgiu niekas nepriims nepalankių sprendimų ir taip toliau. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė Lina Mažeikienė patvirtino, kad S. Špakavičiaus atžvilgiu nenustatyta jokių teisės aktų pažeidimų naudojant nuotėkų valymo įrenginį, be to, nėra teisės aktais draudžiama pilti išvalytas nuotėkas, jei jos neviršija tam tikros koncentracijos. Šiuo metu atliekamas dar vieno gauto skundo S. Špakavičiaus atžvilgiu tyrimas ir tam agentūra turi 20 darbo dienų laikotarpį. Taip pat nebuvo gauta jokių nusiskundimų dėl atlikusių tyrimą pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų. Tačiau pripažino, kad minėto asmens kaimynų šulinyje atsiradusių nepageidaujamų bakterijų klausimas nėra šios institucijos kompetencijos ribose ir nusprendusi nieko daugiau nebekomentuoti pasiūlė kreiptis šiuo klausimu tiesiogiai į visuomenės sveikatos centrą ar kitą instituciją.

Tad ne tik šių kaimynų ginčas yra užprogramuotas. Tokių gali atsirasti ir ne vienas ar du. Kadangi į sodus, kurių sklypai prieš kelis dešimtmečius buvo planuoti taip, kad ten būtų galima tik pastačius kelių kvadratinių metrų sodo namelį laikyti įrankius. Bet pradėjus sodų bendrijas plėsti kaip gyvenamųjų namų rajonus leidžiant gyventojams įsikurti be jokios iš anksto parengtos vandenų ir kanalizacijos infrastruktūros, problemų gali būti ne tik asmeninio lygmens, tai gali peraugti ir į nemažą problemą ateityje, kai nuo vienų kaimynų nuotėkų kiti susirgs kokia nors ūmia infekcine liga. Gal tada rajono vadovai susimąstys, kad ne viskas buvo padaryta ir apgalvota. Bet šiai dienai jie yra susirūpinę tik kai kurių sodų bendrijų gerbūviu ir joms stengiamasi padėti kompensuojant kelių gerinimo ar atnaujinimo darbus. Tad greičiausiu laiku Radviliškio rajono savivaldybės administracijos finansų skyriuje dirbančio specialisto S. Špakavičiaus kaimynams neteks drąsiai naudotis savo šulinio vandeniu ar pasisodinti daržovių lysvės. Juk niekam neatrodys jos gardžios, kai žinos, kokiu turiniu, kad ir apvalytu, jos gali būti aplaistytos…