Ar tikrai valdininkai prie Radviliškio baseino norėjo nutiesti magistralę?

 

trinkelės jau sudėtosStatant tokį svarbų objektą Radviliškyje kaip plaukimo baseinas, kurio statybai ilgalaikėmis investicijomis turi būti pasirūpinta iš anksto, sprendimai tiek politiniu, tiek administraciniu lygiu turi būti priimti gerai išanalizavus tokio objekto būtinumą, rentabilumą, atsižvelgti į daugybę faktorių visose projekto fazėse. Vienas jų, tai lėšų iš rajono biudžeto skyrimas bet kokiems papildomiems ir iš anksto nenumatytiems statybos darbams. Jei baseino statybos rangovas UAB „Raseinių statyba” prašo papildomų pinigų, turėtų logiškai ir motyvuotai pagrįsti, kam ir kiek reikia. O Užsakovas, tai yra Radviliškio rajono savivaldybės administracija, turi prižiūrėti, kad rangovas nepiktnaudžiautų noru papildomai pasipinigauti ir rajono biudžeto lėšomis nebūtų išleistos abejotiniems reikalams finansuoti ir t.t. Tačiau pastarųjų dienų bėgyje aiškėja aplinkybės, kurios kelia labai svarbius klausimus, ar tikrai Radviliškio rajoną valdanti koalicija su konservatoriais priešakyje atstovauja rajono gyventojų bendrus interesus. Jau šių metų birželio pradžioje į Investicijų ir kaimo plėtros komiteto papildomą posėdį iškviesti rangovo atstovai, kurie turėjo pateikti pasiūlymus dėl baseino projekto pakeitimų ir jų finansavimo dydžio. Jau pati pasiūlymo pradžia neatrodė labai skaidri ir aiški, nes konservatorių partiją atstovaujantys komiteto pirmininkas D. Jurėnas ir pavaduotojas V. Januševičius laiku nepateikė opozicinėms partijoms atstovaujantiems Tarybos nariams A. Gaidžiūnui ir J. Malinauskui pasiūlymo dokumentų. Gal tik atsitiktinumas, bet svarbi faktinė aplinkybė, kad negavusieji dokumentų patys yra statybininkai, tačiau neturėdami galimybės susipažinti su pasiūlymu iki posėdžio, jie balsavo prieš. Paties keturiasdešimties  puslapių dokumento esmė buvo tokia: kai kurių nereikalingų darbų už 245 tūkstančius eurų Rangovo statybininkai nebedarys, o vietoj jų reikalingų darbų planuojama padaryti už nepilnus 230 tūkstančių. Pasiūlymą inicijavusios administracijos atstovai administracijos direktorė J. Margaitienė ir Statybų skyriaus vedėjas G. Vičas būtinumą atlikti šiuos darbus motyvavo būtinumu keisti trinkeles, kurios kokybiškesnės, geresnės ir panašiai, todėl jos kainuotų daugiau. Taip pat kiti darbai, kurie nebuvo numatyti pagal projektą – baseino vidaus lubos, pamatai ir t.t. Visa tai buvo sukomponuota į didesnį paties projekto pakeitimą, nes sumontavus naujas įrangas ir aparatūrą pats baseinas galėtų pasiūlyti daugiau ir įvairesnių paslaugų lankytojams. Todėl pagal savivaldybės ir jos administracijos vadovų apskaičiavimus, turėtų išsilaikyti pats ir jo nereikėtų subsidijuoti. Bet vienas bet…

Rangovo pozicija

Untitled2-e1395251350644Prieš du mėnesius pristatydami projekto pasiūlymus, rangovo generalinis direktorius S. Bekampis ir jo komanda iš karto atsiribojo nuo pateiktos iniciatyvos garbės. Jis posėdžio metu, tik kilus neaiškumams, kas inicijuoja tai, susirinkusiems komiteto nariams pasakė, kad tai ne jie inicijavo pakeitimus, o jie tik atsižvelgia į administracijos pageidavimus. Įdomu, kodėl administracija teikia pasiūlymus, kaip projektas yra įgyvendinamas, o ne projektavimo fazėje ar pirkdami patį projektą. Tačiau antras atsitiktinumas: prie rangovo gegužės mėn. aiškinamojo rašto pridėtuose dokumentuose tarp numatytų vykdyti darbų yra „netyčia” įsimaišę ir grunto darbai už beveik 110 tūkstančių eurų bei keliolika tūkstančių eurų taip pat numatyta pamatų betonavimui. Administracija su rangovu jau buvo pasirašiusi vieną papildomų darbų sutartį pernai spalį, kurią administracijos iniciatyva šių metų kovą abipusiu susitarimu nutraukė iš karto, kai tik buvo gautas gyventojo pareiškimas STT Šiaulių valdybai. Nors oficialiai pateikta versija neskambėjo labai įtikinamai, bet nutraukta sutartis jau nebegarantavo, kad bus gaunamos „planuotos” pajamos. Tuo metu nestabilus gruntas greičiausiai buvo numatytas po baseino pagrindu, o tai savaime suprantama, juk pastato apkrovos gruntui daug didesnės. Tuo rangovo atstovai bandė įtikinti komitetų narius išvažiuojamųjų posėdžių metu, tai yra pačiame baseine, kai buvo svarstomas klausimas dėl viešojo konkurso skelbimo baseino projekto pakeitimo darbams atlikti. Ar nestabilus gruntas pasižymi tokiomis pat savybėmis kaip lakusis smėlis, nėra aišku, bet pagal pateiktus rangovo paskaičiavimus gegužės mėn. pabaigoje gruntas netyčia keliolika ar keliasdešimt metrų „pasislinko” į stadiono pusę. Ir tam „nestabiliam” gruntui sutvirtinti numatyta iškąsti papildomai net 1,7 metro 5 gylį! Pridėjus 0,5 metro pagal numatytą techninį projektą, gaunasi daugiau nei 2 metrai sutankinto ir gerai paruošto pagrindo trinkelėms! Kaip Vokietijos automagistralėse. Ar tikrai baseino kieme tomis trinkelėmis dieną naktį važinės sunkiasvorės transporto priemonės? Klausimas retorinis, tačiau tai išaiškėjo tik tada, kai komitetas dar kartą susirinko rugpjūčio pradžioje aiškintis, ar administracija atsižvelgė į komiteto rekomendacijas dėl baseino projekto pakeitimų, ar kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir taip toliau.

Radviliškio administracijos pozicija

IMG_8829 jolanta margaitienėStaiga suorganizuotame Investicijų ir kaimo plėtros posėdyje rugpjūčio 5 dieną, administracijos direktorė J. Margaitienė sėdėjo kaip vandens į burną prisipylusi. Nors kviečiama į posėdį pristatyti, kas padaryta dėl baseino projekto pakeitimo ir kaip yra vykdomos komiteto rekomendacijos dėl kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą, pavėlavusi J. Margaitienė net nesugebėjo komiteto nariams į tai atsakyti. Jai pavaldus specialistas Statybų skyriaus vedėjas G. Vičas nieko neužsiimdamas apie dviejų mėnesių senumo pasiūlymą pateikė kitą „smulkmenėlę” komiteto nariams, kad projektuotojas siūlo vietoj „pliko” sutankinto betono grindų baseine suklijuoti plyteles. Gal kur pasaulyje ir yra baseinų tik su pliku betonu, bet dažniausiai įprasta matyti plyteles. Net pačiam projektuotojui pastabų negailėjo ir G. Vičas: „koks projektuotojas, toks ir projektas”. Ir kaina pakankamai kukli: tik 43 eurai už kvadratinį metrą. Tam taip pat reikėtų iš rajono biudžeto atseikėti apie 18 tūkstančių eurų, kurie padidintų ir taip nemažą apie 475 tūkstančius eurų pradinio projekto pakeitimą. Kaip politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja ir vadovaujanti įstaigai ne vienerius metus bei turinti didžiulę patirtį valdant sudėtingus investicinius procesus, nesuprantamas administracijos direktorės J. Margaitienės elgesys. Per administracijos „nusipirktą” lojalų laikraštį „Radviliškio naujienos” prieš du mėnesius ji teigė, kad problemas dėl baseino gali kelti tik žalio supratimo apie sudėtingus statinius neturintys problemų ieškotojai, bet tik gavusi tiesioginį paklausimą iš kito žiniasklaidos atstovo dėl teiktinos informacijos apie baseino projekto pakeitimus ir su juo susijusius finansinius reikalus, staiga nieko nebežino. Ar tai tik apsimestinis neprofesionalumo demonstravimas, ar stengimasis išlošti laiko nepateikiant informacijos, galima tik numanyti, tačiau kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių.

Mero A. Čepononio versija apie nelabai aiškią ir skaidrią baseino statybos finansinę pusę

IMG_8849 Radviliškio rajono meras A. Čepononis paklaustas, ką darytų, jei jam būtų perduota informacija dėl įtartinos ar net korupcinės veiklos apraiškų, atsakė tiesiai šviesiai: „iš karto kurtų komisiją tam išsiaiškinti”, bet pakrypus kalbai apie baseiną, jau nebebuvo toks kategoriškas. Todėl jis numato atšaukti iš atostogų G. Vičą pirmadienį „dalykiniam” pokalbiui, į kurį žiniasklaida ne tik nebūtų pakviesta, bet ir neįsileistų. Pagal mero pateiktus atsakymus, matosi, kad jis puikiai yra susipažinęs su baseino statyba ir jo projekto keitimo aplinkybėmis, nors teigė, kad visa tai žino tik pagal jam pateiktus dokumentus. Ir vėl atsitiktinumas, kuris jau patvirtintų tam tikras neigiamas tendencijas, bet meras žiniasklaidai pateikė daug išsamesnius paaiškinimus dėl trinkelių, dėl pamatų, dėl įrangos negu administracijos specialistas ir rangovo atstovai per komitetų posėdžius. Ką turi slėpti administracija nuo Tarybos narių, darosi labai įdomu. Ar norima uždengti neprofesionalumą, neūkiškumą, nesugebėjimą tvirtai atstovauti Užsakovo, tuo pačiu ir rajono gyventojų, interesus? O gal tiesiog taip naudinga, kad beveik 110 tūkstančių eurų už kažką nekonkretaus turi būtinai atitekti neaiškioms jėgoms. Tad ketvirtas „atsitiktinumas”: tie 110 tūkstančių už grunto darbus ir dar keliolika tūkstančių pamatams, netgi gręžtiniams, pastatui, kuris jau beveik metai kaip pastatytas. Jei nežinojote, tai gręžtiniams pamatams betonuoti reikalinga didelė ir aukšta statybinė technika, kuri pastatytame baseine jau nebetilps, nes tai ne angaras didžiuliams lėktuvams remontuoti. Bet meras sakantis, kad turintis skaudžios patirties dėl teisme esamos baudžiamosios bylos ir jo kaltinamojo statuso, todėl galbūt būtų suprantamas jo noras išsiaiškinti neskaidrius ir su tam tikru šešėliu uždengtus dalykus. Tačiau kodėl nesikviečiama administracijos direktorė J. Margaitienė, kurią pats meras politinio pasitikėjimo pagrindu pasiūlė Tarybai, ir kuri tiesiogiai atsakinga už savo pavaldinius. Tai net tik neprideda viešumo ir skaidrumo savivaldybėje ir jos administracijoje, bet tai rodo netiesiogines pastangas „išgelbėti” susikompromitavusios politinio pasitikėjimo valdininkės „kailį” nuo bereikalingo domėjimosi. Vis dėlto tai kandidatė į Seimo narius daugiamandatėje apygardoje, ir jos rinkimų štabui, kaip, beje, ir Radviliškio vienmandatėje apygardoje iškelto konservatoriaus V. Juozapaičio, vadovauja rajono meras A. Čepononis.

Pabaigai.

Visi šie „atsitiktinumai” nėra vien tik laike ir erdvėje atskiri sutapimai, kaip teigtų chaoso teorijos žinovai. Visos šios smulkmenos labai puikiai įsikomponuoja į bendrą sistemą, kuri yra sukurta, kad tenkintų vieno politiko norus ir ambicijas. Konsensuso net nesistengiama ieškoti, mėginantys prieštarauti arba paperkami postais, skiriant premijas, duodant užsakymus arba užtildomi per baimę, kad jei ne jis tiesiogiai, tai kas nors iš artimųjų neteks vienokios ar kitokios „privilegijos” – darbo, priedo prie atlyginimo, užsakymų per viešuosius pirkimus ir t.t. Juk mažame rajone ir dar mažesniame rajono centre vieni kitus pažįsta, susiję tam tikrais socialiniais, bendruomeniniais ir kitais ryšiais. Tačiau aktyvesnis visuomenės narių domėjimasis ir nesavanaudiškas jėgų atidavimas yra būtina sąlyga tam, kad tokia sistema ne tik neįsikerotų, bet sužlugtų. Tai puikiai demonstruoja baseino pavyzdys. Žiniasklaidos ir vieno kito aktyvaus piliečio veiksmai privertė ir Radviliškio rajono valdančiąją koaliciją su konservatorių meru A. Čepononiu ir jo pavaduotoju K. Auguliu bei administracijos direktore J. Margaitiene priešakyje nebesielgti su rajono biudžeto lėšomis kaip tik su partijos skyriaus biudžetu.