E.Kuturys privertė Pagėgių valdančiuosius nuryti kartų politikos gurkšnį.

P1220240

Pagėgių savivaldybės opozicijos lyderis E.Kuturys pasistengė, kad valdantiesiems politika būtų įdomesnė

Gegužės 10 dieną, antradienį, Naujojoje Akmenėje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII narių atstovų suvažiavimas, kuriame pristatyti svarbiausi praeitų metų asociacijos darbai. Į šį susitikimą gal būt būtų važiavęs ir Pagėgių savivaldybės tarybos narys Vytautas Stanišauskas. Jį paskutiniame savivaldybės tarybos posėdyje buvo bandoma patvirtinti delegatu į LSA suvažiavimus. Gal ir būtų V.Stanišauskas pasivažinėjęs po LSA susitikimus jei ne įžvalgusis opozicijos lyderis Edgaras Kuturys. Politikas visiems priminė, kad visai neseniai V.Stanišauskas Vyriausiosios Tarnybinės Etikos komisijos buvo pripažintas pažeidęs viešus ir privačius interesus. Po šios E.Kuturio pastabos Pagėgių savivaldybės meras V.Komskis posėdyje paskelbė 15 min. pertrauką. Grįžę iš pasitarimo valdantieji nusprendė pakeisti V.Stanišausko kandidatūrą į Mečislovo Ramanausko. Pastarasis ir buvo patvirtintas Pagėgių savivaldybės atstovu Lietuvos Savivaldybių  asociacijos suvažiavimuose.

Tačiau nei jis, nei Pagėgių meras Gegužės 10d. LSA suvažiavime nedalyvavo. O jo metu be kitų kalbų  suvažiavimo dalyviai svarstė ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Adomo Bužinsko pateiktą rezoliuciją dėl nepasitikėjimo LSA prezidentu R. Malinausku. Rezoliucijoje R. Malinauskas raginamas atsistatydinti iš LSA prezidento pareigų, o LSA Taryba po suvažiavimo priimti sprendimą dėl neeilinio asociacijos suvažiavimo sušaukimo.

Suvažiavimo dalyviams buvo perskaitytas ir renginyje negalėjusių dalyvauti LSA viceprezidentų Pagėgių mero Virginijaus Komskio bei Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio pareiškimas, kuriame jie ragina savivaldybių atstovus balsuoti prieš minėtą rezoliuciją. Rezoliucijai pritarta nebuvo. 7 delegatai balsavo už, 93 – prieš rezoliuciją, kiti delegatai balsavime nedalyvavo. R.Malinauskas ir toliau liko eiti LSA prezidento pareigas.

meslaisvi.lt