Į Pagėgių komunalinio ūkio pavaduotojus įsidarbinęs V.Stanišauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

Vytautas Stanišauskas

Vytautas Stanišauskas ištikimas partijos Tvarka ir Teisingumas sekėjas

Kad labiau skaitytojas suprastų šį straipsnį, turime atsigręžti į netolimą praeitį.

2011 m. vasario 27 d. vykusiuose Savivaldybių tarybų rinkimuose V. Stanišauskas išrinktas Pagėgių savivaldybės tarybos nariu. O jau tų pačių metų balandžio 11 d. Savivaldybės tarybos sprendimu  V. Stanišauskas nuo 2011 m. balandžio 18 d. paskirtas eiti mero pavaduotojo pareigas. Vėliau  gruodžio 20 d. Savivaldybės taryba  patvirtino UAB Pagėgių komunalinio ūkio stebėtojų tarybą, į kurios sudėtį, kaip Savivaldybės mero pavaduotojas, buvo įtrauktas ir V. Stanišauskas. Maža to, 2012 m. sausio 26 d. UAB Pagėgių komunalinio ūkio stebėtojų tarybos posėdyje V. Stanišauskas išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininku. Po paskutinių rinkimų  į savivaldybių Tarybas 2015m. V.Stanišauskas vėl gavo dalies gyventojų pasitikėjimą ir buvo išrinktas jiems atstovauti . Ir šį kartą V.Stanišauskas pasirinko ne tik atstovaujamosios valdžios vietą bet ir vykdomosios. Politinės dėlionės susiklostė taip, kad V.Stanišauskui  atiteko žemesnio lygio darbo vieta nei praeitoje Tarybos nario kadencijoje. Jis įsidarbino UAB Komunalinis ūkis direktoriaus pavaduotoju. V.Stanišauskas Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas ėjo nuo 2011 m. gruodžio 20 d. iki 2015 m. gegužės 14 d. ir praėjus vos dviem mėnesiams nuo pareigų stebėtojų taryboje pabaigos įsidarbino Bendrovės, kurios priežiūros funkcijas atliko, direktoriaus pavaduotoju.

Tokie „tvarkiečių” manevrai ir užkliuvo opozicijos lyderiui  Edgarui Kuturiui. Jis nusprendė kreiptis į Vyriausiąją Tarnybinės Etikos komisija, kad pastaroji ištirtų, ar V.Stanišauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, tarnybines pareigas privalo atlikti nešališkai, tinkamai ir objektyviai, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Įstatymas nustato apribojimus pasibaigus tarnybai , kad asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienus metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimais įmonės valdymo srityje.

VTEK atliko išsamų tyrimą ir Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis bei sistemiškai išanalizavusi Įstatymo nuostatas ir teismų praktiką 2016 m. balandžio 20 d. padarė išvadą, kad V. Stanišauskas nepaisė vienų metų apribojimo sudaryti darbo sutartį su UAB Pagėgių komunalinis ūkis. Todėl komisija nusprendė pripažinti, kad buvęs Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas ir UAB Pagėgių komunalinio ūkio stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Stanišauskas, pasibaigus šioms pareigoms ir nepraėjus vieniems metams įsidarbinęs UAB Pagėgių komunalinio ūkio direktoriaus pavaduotoju, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnio nuostatas.

Pats V.Stanišauskas tyrimo metu sakė taip: „Nemaniau, kad darbindamasis direktoriaus pavaduotoju darau Įstatymo nuostatų pažeidimą. Pripažįstu, kad dėl teisinių žinių stokos ir savaip interpretuotų Įstatymo normų taip pasielgęs galbūt būsiu suklydęs”

Šį komisijos sprendimą V.Stanišauskas dar gali apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį.

Redaktorius

meslaisvi.lt