Kol tūkstančiai eurų keliauja į bažnyčią, A.Mackaus gimnazijos moksleiviai moka už testų kopijas

A.Mackaus gimnazijos vadovas V.Navickas

A.Mackaus gimnazijos vadovas V.Navickas

Kiekvienais metais nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos vienetams, turintiems teisę gauti paramą. Šią paramą pasišventusios gauti ir taip iš gyventojų mokesčių gyvenančios organizacijos, kokia yra ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija. Paskutiniame  savivaldybės Tarybos posėdyje gimnazijos vadovas Vaclovas Navickas atsakė į opozicijos lyderio Edgaro Kuturio klausimus, kurių vienas ir buvo apie 2% paramos panaudojimą A.Mackaus gimnazijoje. Toks klausimas E.Kuturiui kilo neatsitiktinai. Pasak politiko, gimnazijos moksleiviai skundžiasi, kad jiems mokslo metų eigoje tenka mokėti mokymo įstaigai pinigus kuomet mokymosi tikslams atsiranda būtinybė nusikopijuoti uždavinius ar testus. Nors į šį klausimą Pagėgių meras V.Komskis A.Mackaus gimnazijos vadovui siūlė ir neatsakinėti, vis dėl to V.Navickas nusprendė išsklaidyti abejones ir išsamiai atsakė, kam jo vadovaujama įstaiga išleidžia paskirtą gyventojų pajamų mokesčių dalį.

2% naudoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje yra sudaryta šios paramos naudojimo tvarka, ji yra patvirtinta direktoriaus ir pritarta gimnazijos Tarybos. Lėšos yra naudojamos mokinių kultūrinei pažintinei veiklai, mokinių apdovanojimams, renginiams organizuoti, konkursams finansuoti. Viskas yra beveik skirta grynai konkrečiai vaikams, nes gimnazijos taryba nepritarė, kad šios lėšos būtų naudojamos ugdymo proceso užtikrinimui, transporto išlaidų padengimui ar dar kažkam. Tiesa, 2 procentų naudojimo taisyklėse yra įdėtas punktas, kuris leidžia šią paramą naudoti A.Mackaus gimnazijos reprezentacijai,t.y. jeigu reikia kam nors gėlių puokštę nupirkti ar sveikinimą pasiųsti„- kalbėjo V.Navickas

Po tokio išsamaus gimnazijos vadovo atsakymo Tarybos narys E.Kuturys vis dėl to apgailestavo, kad moksleiviams tenka gimnazijoje mokėti už kopijavimo paslaugas, todėl V.Navickui primygtinai siūlė kreiptis į savivaldybės Tarybą dėl lėšų skyrimo šiam tikslui, tuo labiau, kad pinigų yra, kuo ir galėjo įsitikinti gimnazijos vadovas, kuomet tame pačiame Tarybos posėdyje Pagėgių Katalikų bažnyčiai buvo paskirti 27 tūkst. EUR.

meslaisvi.lt