Kiekviena Lietuvos mokykla privalo turėti poilsio nuo triukšmo patalpas, tačiau nei viena neturi.

Triukšmas

Norintiems pailsėti nuo triukšmo mokykloje sąlygų nėra

Mokslininkų  nustatyta, kad triukšmo poveikis kenkia nervų, kraujotakos, virškinimo sistemoms ir silpnina imunitetą. Triukšmas- antras dažniausias mirtinų ligų išsivystymą lemiantis aplinkos veiksnys po oro užterštumo. Europos komisija Žaliojoje knygoje dėl ateities triukšmo strategijos paskelbė aplinkos triukšmą viena pagrindinių Europos aplinkos problemų.

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas (23 strp.) numato, kad kiekvienoje Lietuvos mokykloje, neatsižvelgiant į jų steigėją, turi būti įrengta poilsio nuo triukšmo patalpa. Ar tokia patalpa yra įrengta mokyklose Informacijos analizės asociacijos nariai pasidomėjo  įvairiose Lietuvos savivaldybėse . Apklausoje dalyvavusių savivaldybių švietimo skyrių vadovai nei vienas nepatvirtino, kad tokia patalpą jų mokyklose būtų įrengta. Kai kurie skundėsi lėšų trūkumu, kiti teigė, kad poilsio zonos mokyklose tikrai yra, tačiau jos tikrai neįrengtos taip, kad tokią zoną būtų galima pavadinti poilsio nuo triukšmo patalpa. Beveik kiekvienas švietimo skyriaus vadovas, atsiliepęs telefonu ir išgirdęs klausimą buvo nustebęs, kad toks įstatymas apskritai egzistuoja, kai kurie net prašė įvardinti konkrečiai, kur tokį įstatymą apklausos organizatoriai rado. Apklausta buvo 24-ios iš šešiasdešimties Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių, kurių žinioje yra tikrai ne viena mokykla.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas paaiškino, kad šio įstatymo , kaip ir bet kurio kito mokyklos privalo laikytis ir tėvai, kuriems rūpi vaikų sveikata tikrai galėtų reikalauti, kad tokios poilsio nuo triukšmo patalpos mokyklose būtų įrengtos. Kaip savivaldybės laikosi teisės aktų , prižiūri vyriausybės atstovai apskrityse.

Švietimo ministerijos atstovai apie šią situaciją nieko paaiškinti negalėjo

meslaisvi.lt