Pagėgių biudžetas 2016 subalansuotas visiems, bet labiausiai tinka saviems(video)

P1280954

Ar tikrai Biudžetas paskirstytas racionaliai?

Tęsiame straipsnių ciklą, apie vasario 18 d. Pagėgių savivaldybės tarybos posėdį. Jame buvo  priimtas vienas iš svarbiausių metų sprendimų,  savivaldybės biudžeto tvirtinimas. Jo metinis dydis 7 500 000 Eur. Šios puse sumos išskyrus 112 tūkst. yra surenkama daugiausiai iš mokesčių, tokių kaip pajamų ir pelno mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis, prekių ir paslaugų mokestis, vietinės rinkliavos už komunalines atliekas mokestis ir kiti. Kita biudžeto pusė yra dotuojama iš valstybės biudžeto.

Šiame straipsnyje neanalizuosime viso biudžeto padalinimo, tačiau pačio biudžeto svarstymas taryboje tikrai vertas dėmesio dėl vienos detalės. Vos posėdžio pirmininkui, Virginijui Komskiui paskelbus apie šį svarbų klausimą, pozicijos gretose pasipylė pareiškimai. Net penki iš trylikos „tvarkiečių“ pareiškė, kad šiame klausime dėl  viešų ir privačių interesų painiojimo dalyvauti negalės. Pasirodo Tarybos nariai, Sigitas Stonys, Ligita Kazlauskienė, Kristina Dvarvytienė   dalyvauja visuomeninėse organizacijose, kurios pretenduoja gauti biudžeto dalies finansavimą, skirtą nevyriausybinėms organizacijoms. Tiesa, ši pinigų dalis nėra labai didelė, vos 21 Tūkst. 600 Eur, bet negi šiuos pinigus atiduosi organizacijoms, kurių nariai nepriklauso amžinai Pagėgius valdantiems „tvarkiečiams“. Vytautas Stanišauskas ir Kęstutis Komskis taip pat pareiškė apie interesų konfliktą, jie abu dirba Savivaldybės bendrovėse, kurioms biudžete numatytas finansavimas. Vienas Pagėgių komunaliniame ūkyje, o kitas Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre. Gali būti, kad Kęstutis Komskis nusišalino dar ir dėl finansavimo NVO.

Video reportaže galite pažiūrėti kaip bandė nusišalinti nuo biudžeto tvirtinimo į privačius interesus įsipainioję politikai:


meslaisvi.lt