Keturių komisijų pirmininkas S.Stonys pradės eiti dar vienas pareigas, jis bus ir Pagėgių savivaldybės apdovanojimo komisijos pirmininkas

P1280746

Sigitas Stonys patarinės kam Pagėgiuose teikti apdovanojimus

Pagėgių savivaldybės Tarybos narys, Pagėgių mero pavaduotojas Sigitas Stonys nuo šiol eis dar vienas atsakingas pareigas. Jis bus Pagėgių savivaldybės apdovanojimų komisijos pirmininkas. Į šias pareigas  S.Stonį  pasiūlė meras.

Pagėgių savivaldybei nusipelnę asmenys apdovanojami Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos ir Miesto dienos proga. Ypatingais atvejais apdovanojimai gali būti įteikti ir kitu laiku. Sigitas Stonys eidamas apdovanojimų komisijos pirmininko pareigas patarinės  kas ir kokių apdovanojimų vertas Pagėgiuose, o apdovanojimai yra keli.  Čia galima gauti Pagėgių garbės piliečio ženklą ir Medalį už nuopelnus Pagėgių kraštui.

Pagėgių garbės piliečio ženklu apdovanojami asmenys už Pagėgių miesto ir savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ar kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Pagėgių savivaldybės gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę.
Už nuopelnus Pagėgių kraštui – medaliu apdovanojami asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu, už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, verslo ir gamybos, ūkio, karybos ir kitose srityse.

Garbės piliečio ženklą gavusiems asmenims garbingesnės ir privilegijos. Jie  turi teisę nemokamai lankytis savivaldybės organizuojamose renginiuose, garbės piliečių nuotraukos iškabinamos savivaldybės pastate numatytoje vietoje ir jų pavardės bei nuotraukos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.

O štai apdovanotieji už nuopelnus Pagėgių kraštui dėmesio sulaukia mažiau. Jiems tenka tenkintis  tik savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtomis jų pavardėmis.
Teisę teikti kandidatus apdovanoti Pagėgių garbės piliečio ženklu turi:
Savivaldybės tarybos 1/3 narių;
visuomeninės kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitos organizacijos.

Teisę teikti kandidatus apdovanoti Už nuopelnus Pagėgių kraštui – medaliu turi:
visuomeninės, kultūros, meno, mokslo, sporto ar kitos organizacijos, įmonės, įstaigos,  piliečiai (ne mažiau 20).

Sigitą Stonį būtų galima pavadinti komisijų pirmininkų pirmininku. Jis vadovauja dar keturioms Pagėgių savivaldybės  komisijoms. Administracinei, nuolatinių peticijų, saugaus eismo ir privatizavimo komisijoms.

meslaisvi.lt