Nemokamas moksleivių maitinimas, reikalinga parama ir terpė korupcijai

20151020_181619

Tokius maisto davinius į namus atostogom gavo Kauno rajono moksleiviai

Nemokamas mokinių maitinimas, viena iš paramos formų  mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Tačiau ši taip reikalinga pagalba moksleiviams, įvairiose Lietuvos savivaldybių mokyklose skirtinga. Štai Kauno rajono mokyklose prasidėjus savaitę trukusioms rudens atostogoms, kiekvienas gaunantis nemokamą maitinimą mokinys grįžo namo su maisto daviniu, kurį sudarė greitai negendantys produktai. Tai rūkyta ir virta dešra, kumpio gabalėlis, dvi pakuotės pieniškų ir parūkytų dešrelių. Visi šie produktai aukščiausios rūšies. Maža to, šių mokyklų vadovai pranešė, kad grįžę po atostogų moksleiviai jau galės valgyti ir nemokamus pusryčius. O štai Pagėgių savivaldybės mokyklos taip savo klientų nelepina. Čia mokinukai valgo tik nemokamus pietus. Kodėl tokie skirtumai įvairiose savivaldybių mokyklose ir kiek kainuoja maistas skirtas pagelbėti nepasiturinčioms šeimoms?

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vienai dienai vienam mokiniui skiriama nuo  0,49 – 2,93 Eur. Pusryčiams ar pavakariams – nuo (0,49 –0,84 Eur),pietums – nuo  1,06 – 1,52 Eur.

2009 metais Vyriausybė priėmė nutarimą(jis galioja ir dabar), kuriame surašyti nemokamo maitinimo būdai. Tarp jų yra ir nemokami pusryčiai, o kad juos gauti moksleivis turėtų gyventi šiomis sąlygomis: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys ir kt.). Tiesa sakant Pagėgiuose greičiausiai dauguma remiamų asmenų ir  gyvena tokiomis sąlygomis. Tokioms šeimoms reiktų tik pasikviesti socialinę darbuotoją, kad ji patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas  surašytų buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kuriuo remiantis nepasiturintis moksleivis gautų nemokamus pusryčius. Ar buvo tokių atvejų Pagėgiuose? Mes bent negirdėjome. Iki 2010 metų Pagėgių savivaldybės taryba buvo pasitvirtinusi sprendimą, kuriame buvo numatytos sąlygos moksleiviams  gauti ir nemokamus pusryčius. Mokiniai turėjo teisę į nemokamus pusryčius ir pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio 527Lt (nuo 2015-01-01 153 Eur),o tik į pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (nuo 2015-01-01 204 Eur). 2010 metais Pagėgių savivaldybės taryba priėmė naują sprendimą, kuriame žodis pusryčiai dingo. Naujos redakcijos sprendimas skamba taip:

mokiniai turi teisę į mokinių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  dydžio. Į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai. Šis sprendimas labai painus. Kam reikia nurodyti, kad vaikai turi teisę į nemokamą maitinimą jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5, o antru punktu patikslinti, kad į nemokamus pietus pretenduoja tie, kurių pajamos yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai. Priminsime, kad iki 2010 metų buvo žodis pusryčiai, kurio vėliau kažkodėl neliko.

Pagėgių savivaldybėje nemokamu moksleivių maitinimu rūpinasi dvi su politikais siejamos įmonės. Vilkyškių mokyklos mokinius maitina UAB „Lavirga”, kurios vadovė Laima Komskienė, Pagėgių mero žmona, o Pagėgių pradinės mokyklos mokiniai maistą gauna iš UAB „Riklaiva”, kurios vadovė taip pat Komskienė, tik ši yra Savivaldybės tarybos nario Kęstučio Komskio žmona Kristina. Pastaroji kiekvieną rugsėjo pirmąją atneša pradinukams tortą.

Pagėgių savivaldybės mokinių maitinimo pirkimo dokumentuose, patvirtintuose 2011m dalyvaudami konkurse tiekėjai privalo nurodyti ir  papildomai – pusryčių, priešpiečių ir/ar pavakarių socialiai remtinų mokinių(jei tokių bus) maitinimui kainą, taip pat maitinimo (pusryčiai, pietūs, pavakariai) mokykloje organizuojamose vasaros poilsio stovyklose (jei bus reikalinga) išlaidas. Šių užpildytų dokumentų kol kas nematėme, tačiau artimiausiu metu stengsimės tą išsiaiškinti.

O dabar dar viena detalė, į kurią greičiausiai niekas nesigilina. Aukščiau nurodyta suma 0,49 – 2,93 Eur. , skirta tik maisto produktų įsigijimui. Socialinės paramos įstatymas numato ir patiekalų gamybos išlaidas t.y.(maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos, šildymo, elektros energijos suvartojimo, komunalinių atliekų išvežimo išlaidos ir kt.) O prie „kita” pasirodo numatytos išlaidos ir turto įsigijimui, t.y. virtuvės įrangos pirkimui ir jos amortizaciniams nuostoliams padengti.   Nurodytoms išlaidoms finansuoti Savivaldybės nustato vadovaudamosi savo patvirtinta lėšų poreikio planavimo ir paskirstymo mokykloms metodika. Apie tai aiškinsimės ateityje.

meslaisvi.lt