Akibrokštas Pagėgiuose, valdantieji planuoja apriboti savivaldybėsTarybos narių pasisakymus

Ar girdėsime opozicijos balsą?

Ar girdėsime opozicijos balsą?

Tikėtis iš šios Pagėgius valdančios valdžios galima daug ko, tačiau tai, ką jie sumąstė padaryti artimiausiu metu jau virš visko. Tiksliau jau būtų ir padarę, jei ne pastabusis opozicijos lyderis Edgaras Kuturys, tačiau tai tik greičiausiai atidėtas nuosprendis ir taip silpnai Pagėgių demokratijai. Spalio 29 dieną Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje buvo suplanuota visiems laikams nutildyti Tarybos posėdžiuose norinčius pasisakyti tarybos narius. Tam reikalui buvo sumąstytas savivaldybės veiklos reglamento pakeitimas. Šiuo metu vykstančiuose savivaldybės tarybos posėdžiuose dėl kiekvieno svarstomo klausimo kiekvienas tarybos narys gali du kartus pasisakyti ir užduoti du klausimus. Jeigu artimiausiu metu vis dėl to daugumai pavyks pakeisti reglamentą, tuomet diskusijas ties kiekvienu svarstomu klausimu bus galima nutraukti pasisakius 2 kalbėtojams ir mero siūlymu be aptarimo teikti balsuoti, jei tam pritaria bent 1/3 visų Tarybos narių. Be to norintys pasisakyti iš anksto privalės raštu užsiregistruoti. Galima numanyti, kad įsiteisinus tokiems reglamento pakeitimams  kiekvienu  aštresniu klausimu tikrai bus užsirašę bent pora Tarybos narių iš valdančiosios TT partijos. Kad jie bus būtent tie pirmi du užsirašę pasisakymams, abejonių taip pat nekyla. Tokiu būdu, iš anksto suplanavus kalbėtojus, kurie pasakys greičiausiai po vieną, kitą sakinį svarstomo sprendimo palaikymui, diskusijas bus galima baigti ir skelbti balsavimą. Tokie štai pasikeitimai planuojami Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdžiuose. Dabar apie tai, kodėl jų nepavyko valdantiesiems prastumti spalio 29d.

Norint keisti savivaldybės veiklos reglamentą turi būti sudaryta darbo grupė į kurios sudėtį įeitų Tarybos nariai. Skubantys įvesti šiuos reglamento „patobulinimus” veikėjai  pamiršo apie tokios grupė formavimą ir visus pakeitimus pavedė suformuluoti sprendimo ruošėjams, savivaldybės administracijos darbuotojams. Prieš patenkant ant tarybos posėdžio stalo visi sprendimų projektai būna svarstomi Savivaldybės tarybos komitetuose. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitete šie pakeitimai ir užstrigo. Užstrigo, nes komiteto nariu yra Edgaras Kuturys. Jis ir pastebėjo kad ruošiamas neteisėtas valdžios žingsnis. Po svarių E.Kuturio argumentų suplanuoti reglamento pakeitimai buvo išimti iš tarybos posėdžio dienotvarkės. Taip buvo mažiausiai mėnesiui pratęstas Pagėgių  demokratijos kvėpavimas, tačiau artimiausiu metu „chebrytė” greičiausiai vėl bandys įgyvendinti šiuos planus. Kaip jie tą darys būtinai paviešinsime.

meslaisvi.lt