Nauja politikų karta Pagėgiuose – svarbiausia lojalumas partijai.

P1280803

Vygantas Kerpė lojalumą partijai rodo akivaizdžiai

Vygantas Kerpė- jauniausiais Pagėgių savivaldybės tarybos narys. Šiam vyrui vos 28 metai, todėl galima sakyti, kad jis užaugo jau nepriklausomoje Lietuvoje. Gimęs Vygantas Žukų kaime, kur daugelį metų gyveno ir Pagėgiuose įsitvirtinusios partijos Tvarka ir Teisingumas skyriaus pirmininkas, Lietuvos Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis.  V.Kerpė Savivaldybės Tarybos posėdžiuose adaptuojasi, jis vykusiuose jau septyniuose 2015 metų posėdžiuose kol kas nepasireiškė. Jaunam politikui reikia tik nesusipainioti ir  teisingai paspausti pulto mygtuką,kuriuo jis vienu ar kitu Taryboje svarstomu klausimu išreiškia savo nuomonę , na bent jau taip turėtų būti, ,t.y. balsuoja už arba prieš. Tačiau mygtuko paspaudimu besąlygiškos ištikimybės partijai juk nepademonstruosi, tą daro visi Taryboje esantys „tvarkiečiai”. Tačiau visai neseniai Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdžiuose atsirado naujovė, padėjusi V.Kerpei pademonstruoti savo atsidavimą jį priglaudusiai partijai. Visi tarybos nariai svarstant vieną ar kitą klausimą privalo įvertinti, ar tas klausimas nepalies jų privačių interesų. Jeigu yra įtarimų kad tarybos narys gali supainioti viešus ir privačius interesus, jis apie tai pranešęs Tarybai nusišalina nuo to klausimo svarstymo. Taip buvo iki šiol. Dabar apie užsimintą naujovę. Pranešęs apie galimą privačių ir viešų interesų konfliktą bet koks Tarybos narys gali ir nenusišalinti, nes jo interesų konflikto rimtumą vertins tarybą balsavimo būdų, tačiau tą jau darys ne mygtuko paspaudimu, o paprastai, pakeliant  ranką. Atrodo kad ši procedūra labai patiko jaunajam „tvarkiečių” pasekėjui. Kiekvieną kartą, kuomet paskutiniame Tarybos posėdyje teko balsuoti ranka, V.Kerpės pakelta į viršų galūnė akivaizdžiai pranoko kitų balsuojančiųjų rankų mišką. Toks V.Kerpės pozicijos rodymas tikrai turėtų patikti Pagėgius valdančiai šeimai. Turbūt ne veltui V.Kerpė savo biografijoje nurodė kad yra  kūrybingas, atsakingas, šeimos žmogus siekantis išsikeltų tikslų.

Vygandas Kerpė Partija Tvarka ir teisingumas

Vygandas Kerpė
jauniausias politikas taryboje

 

meslaisvi.lt