Kas griebs Būbliškėms skirtų milijonų „grietinėlę”, arba kaip didėja socialinė atskirtis Pagėgiuose.

P1280783

Atviras vandens telkinys užima mažiausiai dviejų sklypų teritoriją

Pagėgių savivaldybė , žmonių vadinama kunigaikštyste, atrodo turės konkrečią vietą, kurią bus galima pavadinti prabangiausia šios savivaldybės gyvenamąja  teritoriją. Ši vieta bus visai greta Pagėgių miesto, Būbliškės kaime. Šiame kaime, dvidešimt vieno sklypo teritorijoje prasidėjo grandiozinės Pagėgių mastu statybos. Tokias statybas šiais laikais gali organizuoti tik labai turtingi, o gal gudrūs veikėjai. Daug metų šioje vietoje buvusi valstybinė žemė prieš keletą metų atiteko Pagėgių savivaldybės Tarybos nariui, neseniai tapusiam Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi, Kęstučiui Komskiui. Kvartalas, kaip ir visas Būbliškės kaimas pateko į dėkingą teritoriją, čia įgyvendinamas ES pinigais remiamas projektas, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Būbliškėje. Koks sutapimas, K.Komskio  nuosavybėje esančios teritorijos detaliajame plane  būtent nurodyta, kad čia planuojama įrengti artezinį vandens gręžinį, nuotekų valymo įrengimus, dviejų juostų gatvę su šaligatviais ir atvirą vandens telkinį. Pastarasis jau beveik įrengtas. Beveik dviejų sklypų vietoje atsirado dirbtinis vandens telkinys. Tiesa, į baseiną panašus telkinys įrengtas visiškai priešingoje vietoje, nei numatyta detaliajame plane. Teritorijos ribos vietoje, kurioje vyksta statybos , savininkai pastatė ženklą,

Čia pašaliniams ne vieta

Čia pašaliniams ne vieta, ar bus vieta ES paramai?

kuris informuoja, kad čia yra privati valda ir pašaliniams vaikščioti griežtai draudžiama. Detaliajame plane nurodytos  servitutinės vietos, tai tokios vietos, kuriose teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu). Taigi, artezinio vandens gręžinio vieta plane nurodyta būtent servitutinėje vietoje, beveik pačiame 21 sklypo teritorijos centre. Visai greta gyvenamiesiems namams suformuotų sklypų, nužymėta ir vieta nuotekų valymo įrengimams, kuri patenka į K.Komskiui nuosavybėje priklausančią žemę. Visi šie vandens tiekimo ir šalinimo įrengimų įrengimo darbai, kaip ir asfaltuotos gatvės su šaligatviais greičiausiai atsiras II-ojo etapo ES paramos pinigais finansuojamojo projekto metu, o gal būt ir ne, nes juk Kęstučio Komskio tėvas, Lietuvos Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis jau seniai turtingas politikas, tik klausimas ar tie milijonai neatsirado iš panašių projektų įgyvendinimo?

Šiuo metu senieji Būbliškės gyventojai vandenį geria  iš nuo seno čia įrengto vandens bokšto. Vietiniai  pasakojo, kad dingus elektros energijai jiems nutrūksta ir vandens tiekimas. Lieka tikėtis, kad įgyvendinus II-ąjį ES lėšomis finansuojamą projekto etapą tokių problemų žmonės išvengs ir taip bus įgyvendinta pagrindinė ES paramos lėšų skyrimo  Lietuvai misija, sumažinti tarp gyventojų socialinę atskirtį .

 

2012 metais Kęstas Komskis  deklaravo tokį savo turtą
I. Privalomas registruoti turtas: 114680,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 977000,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 120000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 188530,00 Lt
V. Gautos paskolos: 0 Lt

meslaisvi.lt