E.Kuturys: pasirodo Pagėgių valdžia turi įgaliojimus kažką pašalinti, nušalinti o gal ir nušauti.(video)

E.Kuturys siūlo pozicijai pradėti skaityti konstituciją

E.Kuturys siūlo pozicijai pradėti skaityti konstituciją

Praėjusiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje atsitiko beprecedentis atvejis. Tarybos etikos komisijos pirmininkas Edgaras Kuturys pats padėjo suformuluoti sprendimą, kurio remiantis jis buvo atstatydintas iš komisijos pirmininko pareigų. Ruošę sprendimo projektą savivaldybės specialistai,tokie kaip Adelija Truškauskienė,  į projektą prirašė aibes netikslumų, kuriais remiantis E.Kuturio atstatydinti iš Etikos komisijos pirmininko niekaip nebūtų įmanoma. Skaitant paruoštą Tarybai sprendimą akivaizdžiai jautėsi, kad valdantieji tiesiog labiausia pasaulyje trokšta atsikratyti E.Kuturio buvimu Etikos komisijoje. Ar per skubėjimą, ar norėdami pagrasinti E.Kuturį, į sprendimą jie įtraukė žodį „pašalinti“.
„Panašiai kalba tik nusikalstamo pasaulio atstovai”- pamokas valdantiesiems dėstė jau dabar buvęs etikos komisijos pirmininkas. Specialistai rašę sprendimą visiškai nesigilino į įstatymus, projekte taip pat buvo nurodyta, kad E.Kuturį reikia atstatydinti iki Tarybos nario kadencijos pabaigos, kas dar patvirtina, jog šis Tarybos narys labai neįtinka Pagėgių valdžiai. Tačiau ir šio argumento neteisėtumą E.Kuturys pagrindė įstatymais. Kad atstatydinti Etikos komisijos pirmininką tokiam laiko tarpui jau iki tokio sprendimo Etikos komisijos pirmininko atžvilgiu turėjo būti anksčiau priimtas sprendimas apie šio asmens etikos pažeidimus. E.Kuturiui dėstant argumentus čia pat vietoje sprendimo ruošėja taisė klaidas ir surašinėjo viską, kad sprendimas atitiktų teisės normas ir būtų teisėtas.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savo atsakyme į Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos narių skundą, kuriame jie kaltina komisijos pirmininką pažeidus privačių ir viešų interesų derinimą atrašė, kad skirtingos politinės pažiūros nėra privačių ir viešų interesų painiojimas, tačiau Pagėgių etikos komisija, kurioje išskyrus pirmininką yra visi lojalūs partijai priėmė aukštesnei instancijai prieštaraujantį sprendimą ir vis tiek pripažino E.Kuturį pažeidusį Tarnybinę etiką. Tokius veiksmus E.Kuturys net nežinojo kaip įvardinti. „Kažkokių nesąmonių čia pridėjote ir siekiate manimi atsikratyti. Jūs galvojate, kad man šis postas yra labai svarbus, būsiu ne aš, bus kitas mažumos atstovas, nuo to niekas tikrai nepasikeis“ –replikavo E.Kuturys jo manymu absurdiškus sprendimus. Savo pasisakymo pabaigoje politikas įteikė Pagėgių savivaldybės merui V.Komskiui nukopijuotą Lietuvos respublikos konstitucijos viršelį.“ Visą Konstituciją dovanoti gaila, nes juk vis tiek neskaitys“ – taip apibūdino savo poelgį opozicijos lyderis. Klausimo svarstymas baigėsi balsavimu, kuriame dauguma nubalsavo už paties E.Kuturio pataisytą sprendimą atstatydinti jį iš Etikos komisijos pirmininko pareigų.
E.Kuturio kalba video medžiagoje:

meslaisvi.lt