Pagėgių komunaliniam ūkiui valdžia dovanoja kanalizaciją

stohnui-vodu  Artimiausiame Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje bus svarstomas keistas klausimas. Tarybos nariai bandys padovanoti Pagėgių komunaliniam ūkiui dovanų, kurios yra po žeme. Nuo rugsėjo 9d. Piktupėnų gyvenvietėje 1262,63m esantys  buitinių nuotekų tinklai, perleidžiami Pagėgių komunaliniam ūkiui nuostoliams dengti. Šios „kanalizacijos” kaina įvertinta 145 300Eur. Komunalininkai dovanų taip pat gaus ir Pagėgių mieste Aukštaičių gatvėje esančią lietaus nuotekų tinklų liniją, kurios ilgis 622m. Ji įvertinta 75 900Eur. Tuo dovanėlės dar nesibaigs. Panemunės mieste esančiu kokybišku vandens tiekimo įrenginiu  ir gręžtiniu 20 m šuliniu nuo rugsėjo 9d. turėtų taip pat disponuoti Pagėgių komunalinis ūkis.

Tokios valdžios malonės Pagėgių komunalinis ūkis sulaukia jau ne pirmą kartą. Anksčiau šiai bendrovei valdžia atidavė senosios Pagėgių bibliotekos patalpas, pašto patalpas Panemunės mieste ir nenaudojamą kelią-pylimą Plaušvarių kaime. Visą šį turtą Pagėgių komunalinis ūkis bandė parduoti viešuosiuose aukcionuose, tačiau kol kas nesėkmingai.

Kaip šie visi nuotekų tinklai ir inžineriniai statiniai gali sumažinti Pagėgių komunalinio ūkio ankstesnės veiklos nuostolius klausėme bendrovės direktoriaus Sauginto Vaičiūno.

„Situacija tokia, kad komunalinis ūkis ilgus metus gal būt buvusio vadovo kompetencijos stoka, aš tiksliai nežinau, dirbo nuostolingai, finansiniai įmonės rodikliai buvo ganėtinai sunkūs. Aišku tai lėmė daugelis faktorių, senos trasos, seni įrenginiai, tas žinoma įtakojo tokią būklę. Įstatinis bendrovės kapitalas eilę metų balansavo ant ribos, todėl savivaldybė ir perduoda turtą, kad pakeltų įstatinį kapitalą. Jį reikalinga kelti nes kainų ir energetikos komisija įstatymų numatyta tvarka tikrina, ar tokios įmonės kaip mūsų turi pakankamai įstatinio kapitalo, kurio dydis turi būti nemažesnis nei 50% viso įmonės turto vertės. Kad gautume licenziją veiklai vykdyti, privalome turėti tokį įstatinį kapitalą. Pagėgių komunalinio ūkio akcininkė  Pagėgių savivaldybė ir siekia atstatyti šį kapitalą, kad galėtume netrukdomai dirbti”-kalbėjo S.Vaičiūnas.

Pagėgių komunalinio ūkio direktorius S.Vaičiūnas

Pagėgių komunalinio ūkio direktorius S.Vaičiūnas

 

Jeigu Pagėgių komunalinio ūkio vadovybė su šiomis dovanomis bandys pasielgti taip, kaip su iki šiol gautomis, tuomet kažkam gali atsirasti proga turėti nuosavus buitinių nuotekų tinklus, prie kurių jau bus prisijungę dalis Pagėgių savivaldybės nuotekų vartotojų.

meslaisvi.lt