Pagėgių meras lyg iliuzionistas, tarybos posėdyje parodė triuką su korta

P1280254Donatas Jančaras.

Papasakosiu čia istoriją, kurios jei nebūčiau pats matęs, nebūčiau patikėjęs. Paskutiniame Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje, gegužės 14d., Pagėgių meras Virginijus Komskis elgėsi lyg kalėjimo kameros gyventojas. O taip elgtis jį privertė ne kas kita, o esantys taryboje giminaičiai. Tačiau šį straipsnį , kad labiau jį suprastumėte turiu pradėti nuo kitko,t.y. nuo taisyklių, kuriomis naudojasi visi Pagėgių ir ne tik savivaldybių Tarybos nariai.

Kiekvienas savivaldybės Tarybos narys turi identifikacinę kortelę, kurios pagalba deklaruoja savo dalyvavimą tarybos posėdžiuose. Šią kortelę tarybos nariai įstato į specialų prietaisą kuris  fiksuoja jų dalyvavimą sprendžiant vieną ar kitą Tarybai parengtą sprendimą. Tame pačiame prietaise yra ir mygtukai kurie reikalingi reiškiant savo nuomone svarstomu klausimu,t.y. balsuojant „už”, „prieš” arba „susilaikau”. Negalintys dalyvauti sprendimo priėmime dėl viešų ir privačių interesų konflikto, tarybos nariai ištraukia savo kortelę iš prietaiso ir pasišalina iš posėdžių salės, kol nebus pradėtas nagrinėti sekantis Tarybai paruoštas klausimas. Na bent jau taip turėtų būti, sakau turėtų būti, nes pasirodo taip būna ne visada.

Gegužės 14-os Tarybos posėdyje turėjo būti priimtas sprendimas, kuriuo vadovaudamiesi Tarybos nariai deleguotų Pagėgių merą V.Komskį į UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“  stebėtojų tarybą. Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklauso dalis šios įmonės akcijų, todėl prižiūrėti jos veiklą kaip ir būtina. Sakau kaip, nes vienas Pagėgių savivaldybės Tarybos narys nuolatos TRATC-e „trinasi”, oi atsiprašau, dirba. Kęstutis Komskis atliekų įmonėje užima direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pastarasis nuo šio klausimo svarstymo Taryboje nusišalino, o va štai Virginijus Komskis pasielgė taip, kaip elgiasi žmonės gyvenantys laisvės apribojimo vietose. Greičiausiai karti patirtis su mero atlyginimo didinimo klausimu, kuomet opozicija pasinaudojo „tvarkiečių” gretose esančiais giminystės ryšiais, privertė V.Komskį svarstant šį klausimą simuliuoti. Klaidindamas opoziciją, Pagėgių meras liko posėdyje, toliau jam pirmininkavo tačiau savo identifikacinę kortelę slapta ištraukė, tikėdamasis kad opozicionieriai nepastebės šios apgaulės. Kaliningrado universitetą baigęs V.Komskis neįvertino vieno, opozicionieriai iš anksto buvo pasiruošę šio klausimo svarstyme nedalyvauti, todėl nors ir nespėjo išeiti iš salės, savo korteles buvo jau ištraukę. Kilusioje sumaištyje, opozicijos lyderis Edgaras Kuturys pastebėjo, kad kažkas čia ne taip ir pradėjo reikšti priekaištus merui. Pričiuptas V.Komskis teisindamasis pradėjo kurti „pasakas”, atseit jo kortelė savaime iškrito iš prietaiso. Visame šiame „bardake” galų gale visiems tapo aišku, kad šis klausimas priimtas nebus. Kad kuo greičiau pasimirštų jo „triukai” V.Komskis paskubomis pranešė, kad bus nagrinėjamas sekantis klausimas.

Po Tarybos posėdžio paklaustas ar gali savaime iškristi iš prietaiso identifikacinė kortelė tarybos narys Edgaras Kuturys telefonu atsakė trumpai – „neįmanoma”. Jis taip pat sakė, kad dėl tokių V.Komskio veiksmų ketina kreiptis į Vyriausybės atstovę.

Daugiau apie tai video-medžiagoje:

meslaisvi.lt