Gitana Mickevičienė: mums niekas miglos ant akių neužneš

P1020149  Jau šešerius metus Donatas Jančaras eina kryptingai pasirinktu keliu. Domisi savivaldybės valdžios darbais, dalyvauja tarybos posėdžiuose, rašo straipsnius aktualiomis problemomis, padeda besikreipiantiems žmonėms dėl įvairių pagalbos prašymų. Taip jis per laiką tapo viešas, žinomas žmogus pagėgiškiams, o aš, jo gyvenimo moteris, ta nematoma, negirdima jo sekėja. Todėl šį straipsnį kilo mintis rašyti, kai vis labiau pradėjau pastebėti žmonių tiriamuosius susidomėjimo žvilgsnius ir atsargius klausimus: turbūt sunku pačiai, kai vyras užsiima tokia vieša veikla? Taip, turiu pripažinti, kad tai nėra lengvas kelias, kuriuo einame. Rašau einame, nes tai kartu ir mano pasirinkimas dėl kurio nei kiek nesigailiu, nes žinau, kad tai teisingas kelias. Todėl tvirtai ir drąsiai galiu visiems pasakyti, aš remiu ir palaikau D.Jančarą, jo veiklą, pritariu jo pasirinktai kelio krypčiai. Pažįstu jį geriausiai ir žinau, kad jis visada norėjo ir nori padėti žmogui, prabudinti jį iš letargo miego, kad kiekvienas pradėtų mąstyti savo galvą, kad pradėtų jausti atsakomybę už savo veiksmus, už savo šalį. Jis nori, kad Pagėgių gyventojai pasijaustų pilnateisiais savo savivaldybės ir visos Lietuvos šeimininkais, kad išdrįstų pasakyti garsiai ir tvirtai stop klestinčiai neteisybei, korupcijai, vienvaldystei. Kaip žinia, tai daryti mūsų Pagėgių savivaldybėje nėra lengva. Bet Donatas visada tikėjo ir tiki, kad tai tikrai įmanoma. Žinau, kaip tai smarkiai nepatinka vietiniai valdžiai, kokie nepatogūs aštrūs, nevyniojami į gražų blizgantį popieriuką Jančaro žodžiai. Bet mes jau turime saldžiai šnekančią Pagėgių valdžią, kuri gražiais straipsniais apie gražius Pagėgius užnešė miglą daugeliui gyventojų ant akių. Todėl tai tirštai miglai nupūsti ir reikalingas tvirtas, aštrus žodis, kuris sukeltų pyktį, taip prabudindamas žmonių sąmonę, gaila, kad ne visi tai supranta. Jis visada sakydavo, po vieną mus lengvai gali priešas sutraiškyti, bet jei mes susiburiame į vieną kumštį, mes tampame galinga jėga. Ir jei ta jėga bus ramstoma ne pinigais o iš vidinių įsitikinimų bei sąžinės kuždančio balso, ji bus tikra, reali ir veikianti. O kad ji jau veikia, tą turbūt matome daugelis, to nenuneigsi niekaip ir man yra skaudu, kai kažkam dar kyla klausimų o ką jisai gero padarė, ką jis nudirbo. Taip, trinkelių neklojo, jas klojo valdžiukė ir klojo tik todėl, kad europinius pinigus galėjo paimti. Jis dirbo kitus darbus, stabdė smėlio pylimo vogimą, kritikavo valdžią taip stabdydamas jų savivalę, mažino valdžios aroganciją užkilusią iki dangaus, taip primindamas, kad jie atėjo tarnauti žmonėms, o ne karaliauti. Ir visa tai darė visus tuos metus neužimant kažkokių pareigų ir negaunant už tai jokio piniginio atlygio. Pasistatykite kiekvienas save į jo vietą ir tada pagalvokite ar tikrai jis nieko nepadarė? Ar bent vienas išdrįstumėte eiti tuo keliu? Aš vienintelė geriausiai žinau, koks jo nueitas kelias žmonių labui. Mes daug apie tai kalbame, kartais ir pasiginčijame… Bet aš nesigailiu, kaip mūsų gyvenimo kelias pasisuko, nes per tai mes praregėjom, pamatėm tikrą, realią padėtį Pagėgių savivaldybėje ir visoje Lietuvoje ir mums niekas neužmes miglos ant akių, todėl mes esame laisvi ir tas jausmas, patikėkite, yra geras. Jis mus ir veda kaip švyturys, tuo pasirinktu, kad ir nelengvu keliu…

Gitana Mickevičienė

meslaisvi.lt

politinę reklamą paruošė pats politinės kampanijos dalyvis