Serbijoje ir Lietuvoje tie patys simboliai – atsitiktinumas ar apgalvota akcija?

ramonda

Simbolis naudojamas Serbijoje

Televizijų karai  Sausio 13 dieną visa Lietuva minėjo tragiškus įvykius, vykusius 1991 metais. Tą naktį žuvo 14 Lietuvos laisvę gynusių žmonių.Tuo metu sovietų kariai šturmavo Lietuvos Televizijos bokštą ir radijo ir televizijos komiteto pastatą. Atrodo, kad šiuo metu televizija taip pat vaidina didelę reikšmę visuomenės gyvenime, nes visus rezonansinius įvykius televizijos nušviečia  savu kampu. Praėjus 24-iems metams po tragiškų įvykiu, Lietuvos televizijų vedėjai minint šią datą pasipuošė skirtingais simboliais. Štai LNK ir LRT televizijų diktoriai pasidabino gėlės žiedu, visiškai neturinčiu nieko bendro su  tuometiniais įvykiais. Žmonės stovėję už mūsų laisvę rankose laikė ne kažkokias tai gėlytes, bet  trispalves vėliavas, kurios juos stiprino ir motyvavo.  TV3 televizijos žinių vedėjai buvo artimesni Lietuvos simboliams, jie įsisegė tris juosteles, tačiau žaliąją juostelę pastebėti galėjo tik akyli žiūrovai. Dalis Lietuvos gyventojų sekdami kai kurių Lietuvos politikų pavyzdžiu, pradėjo naudoti melsvą žiedą kaip simbolį, menantį apie tragiškus įvykius, tačiau Lietuva nėra pirmoji valstybė, kurioje atsirado toks simbolis. 2005 metais Serbijoje taip pat buvo pradėta akcija su tokio tipo žiedu. Ten gėle, vadinama  Natalie Ramonda (Ramonda nathaliae) pažymima taip vadinama Paliaubų diena. Pirmojo Pasaulinio karo metu 1916 metais Serbijos kariuomenė lyg iš pelenų prisikėlė naujiems mūšiams,todėl tai tapo diena, kurią serbai nusprendė minėti. Serbijoje, kaip ir Lietuvoje, pradžioje simbolį pradėjo dėvėti žinių vedėjai ir politikai, vėliau buvo pradėta raginti šį atributą įsisegti ir eilinius serbus.

Ar įmanoma, kad abiejose valstybėse pradėtas naudoti simbolis sutampa atsitiktinai?

Informacijos Analizės Asociacija

meslaisvi.lt