Ginčai tarp E.Kuturio ir V.Komskio Pagėgių Tarybos posėdyje įprastas dalykas(video)

E.Kuturys su V.Komskiu

V.Komskio priekaištas E.Kuturiui – tu ne vietinis

Eina į pabaigą Savivaldybių Tarybos narių darbo kadencijos. 2015 m. kovo 1 d. rinksime sau naujus atstovus. Pagėgių savivaldybėje per praėjusius keturis metus visi sprendimai buvo priimami balsų dauguma, deja, bet nei į vieną opozicionierių, bei Pagėgių gyventojų nuomonę atsižvelgta nebuvo. Vienas iš nedaugelio kritikuojančių dabartinę Pagėgių valdžią buvo Tarybos narys Darbo partijos atstovas Edgaras Kuturys. Nors šis Tarybos narys įtakos ir neturėjo, tačiau kai kuriems valdančiųjų planams bandė  prieštarauti ir siūlyti kitokį sprendimo būdą, tačiau visos jo pastangos buvo bergždžios, nes Pagėgius gi valdo šlovingoji partija Tvarka ir Teisingumas, kuri turi daugumą savivaldybės taryboje. Šios partijos narys Pagėgių meras V.Komskis į E.Kuturio pastabas visuomet turėjo vieną ir tą patį atsakymą. V.Komskio nuomone, „darbietis” Pagėgių savivaldybės reikaluose nesusigaudo, nes gyvena Klaipėdoje. Dėl tokių Pagėgių mero kalbų tarp abiejų Tarybos narių kildavo lengvi pasiginčijimai, kurie pralinksmindavo ir kitus Pagėgių savivaldybės tarybos narius. Gaila, bet linksmai gyvendami tarybos posėdžiuose žmonių atstovai pamiršo, kam jie iš tikrųjų dirbo visus šiuos keturis metus. Artėjančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose šio posto Pagėgiuose  sieks ir V.Komskis su E.Kuturiu. Siūlome pažiūrėti vieną iš šių Tarybos narių dialogų Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdžiuose.:


meslaisvi.lt