Paradoksas Pagėgiuose: patvirtinta nevyriausybinių organizacijų taryba, kurios dauguma narių biudžetinių įstaigų darbuotojai

E.Dargužas nuo šiol dviejų Tarybų narys -Savivaldybės ir NVO

E.Dargužas nuo šiol dviejų Tarybų narys -Savivaldybės ir NVO

Lapkričio 27 d. Pagėgių savivaldybės tarybos salėje buvo patvirtinta Pagėgių Nevyriausybinių organizacijų taryba(NVO). Ar tikrai ši taryba bus nevyriausybinė? Kad tai išsiaiškinti, turėtumėm suprasti, kaip apibūdinama nevyriausybinė organizacija- tai laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę, taip pat nuo valstybės ar Savivaldybės institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas. Šiuo atveju galėtumėm žodį valstybė pakeisti terminu savivaldybė. Tai reiškia, kad nevyriausybinių organizacijų nariai, ar bent jau jų vadovai  tam , kad Pagėgiuose galėtų klestėti demokratija, turėtų būti asmenys, neužimantys pareigų savivaldybės įstaigose. Mūsų atveju gerbiami pagėgiškiai, tai pasiekti būtų sunku, tačiau tokią NVO tarybą, kurią patvirtino  savivaldybės posėdžių salėje vadinti NVO taryba nesiverčia liežuvis. Pažiūrėkime, kas ją sudaro. Edmundas Incius, Pagėgių savivaldybės administracijos deleguotas atstovas. Jis dirba nevyriausybinių organizacijų koordinatoriumi, tačiau jo darbo vieta apmokoma iš biudžeto lėšų, o tai reiškia, kad šis asmuo negalės deramai atstovauti nevyriausybininkus diskusijose su vyriausybininkais, nes nuo pastarųjų priklauso jo darbo vieta. Tokių  biudžetinių darbuotojų šioje NVO taryboje yra ne vienas ir ne du. Vitalija Ivanauskienė- dirba Pagėgių savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriuje. Rima Buinauskienė, dirba Pagėgių policijos komisariate. Danutė Bardauskienė dirba Pagėgių Kultūros centre direktorės pavaduotoja. Jūratė Mažutienė- Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorė. Paskutinį NVO Tarybos narį vykusiame posėdyje  išrinko Savivaldybės tarybos nariai. Juo tapo Eugenijus Dargužas, mokytojas iš A.Mackaus gimnazijos. Ir tik trys  NVO tarybos nariai nedirba savivaldybės įstaigose.Jie yra ūkininkai. Tai  Romualdas Mančas, ūkininkas iš Kentrių,  Reda Tamašauskienė, ūkininkė iš Vilkyškių ir Alanta Venckienė ūkinikė iš Ropkojų kaimo Natkiškių seniūnijoje, ji taip pat yra ir Natkiškių seniūnaitė.

NVO tarybos tikslas – užtikrinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir NVO plėtros politikos formavimą savivaldybėje.
NVO tarybos uždaviniai: vertinti ir skleisti informaciją apie valstybės ir Savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su nevyriausybinėmis organizacijomis, galimas bendradarbiavimo  kryptis;
konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis ir prireikus kurti bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti;
vertinti ir teikti siūlymus dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų programų ar projektų finansavimo.
NVO tarybos funkcijos:  teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo.

Ar tokia NVO Taryba galės įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius? Greičiausiai kad ne, tačiau įvairiuose sprendimuose, kuriuos priiminės valdžia turbūt dalyvaus, o tokį dalyvavimą pavadinti bus galima tik spektakliu, kuris vadinasi „demokratija”.

`meslaisvi.lt