Sodalės kaimo tragedija aplaidaus Tauragės valdžios darbo pasekmė(video)

Kaimo Tragedija 1Sodalės kaimas randasi Tauragės savivaldybėje. Jis priklauso Skaudvilės seniūnijai. Čia kaip ir kiekviename mažame Lietuvos kaimelyje daugelis gyvena iš pašalpų, ar kitokių išmokų. Tai, ką lapkričio 21d. pamatėme šiame „dievo” pamiršame kampelyje  kėlė šiurpą. Šiame kaime gyvena šeimyna, auginanti dešimtmetę neįgalią mergaitę, bet po tokių vaizdų, ką teko išvysti , vaiko auginimu  pavadinti būtų sunku. Pasak Sodelės kaimo gyventojų, neseniai mergaitės tėvai gavo pašalpą, skirtą neįgalios mergaitės globai, tačiau iš nufilmuotos medžiagos matosi, kad globos labiau reikia vargšės tėvams. Pagrindiniu kaimo keliu traukė neblaivus vyras su vaikišku vežimėliu, tačiau šiame vežimėlyje gulėjo ne tik jo neįgali dukrelė, bet ir nuo alkoholio apsvaigusi žmona. Moteris vežimėlyje buvo paguldyta ant nugaros, o verkiantis vaikas gulėjo ant mamos, įsikibęs jai į atlapus ir graudžiai kūkčiojo, tardamas žodį „mama”. Motina jokių gyvybės ženklų nerodė, tačiau vežimą stumiantis greičiausiai žinojo, kad čia tik alkoholio poveikis. Pasirodo tokie įvykiai šiame kaime niekam nuostabos nekelia. Kalbintoms kaimynėms nieko čia naujo, panašius vaizdus  Sodalės močiutės  mato  kasdieną.

Kur gi žiūri Tauragės savivaldybės socialinio skyriaus darbuotojos arba vaiko teisių apsaugos specialistės. Nejaugi jos nė karto neužsuka pasižvalgyti, kaip gyvena tokios probleminės šeimos, ypač auginančios mažamečius vaikus, o šiuo atveju net neįgalią mergaitę. Tokį šios savivaldybės valdžios institucijų darbą pavadinti aplaidžiu būtų per maža, mūsų požiūriu tai nusikalstamas savo pareigų nevygdymas, ko pasekoje yra tarumuojami ir taip likimo nuskriausti  vaikai.

Silpnų nervų žiūrovams šio video žiūrėti nerekomenduojame:

meslaisvi.lt