Viešosios įstaigos vadovas R.Špečkauskas teigia, kad jis ne viešas asmuo- kas kontroliuoja šį veikėją?

Viešosios įstaigos vadovas R.Špečkauskas mano, kad jis ne viešas asmuo

  2003m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.58 Pagėgių savivaldybės taryba patvirtino VŠĮ „Sporto ir turizmo centras” įkurimą. Centro steigėjais buvo Pagėgių savivaldybės taryba, atstovaujama tuometinio mero Kęsto Komskio ir ištikimi jo politinio gyvenimo bendrakeleiviai, tai Pagėgių sporto klubo “Ąžuolas” vadovas Saulius Šveistys ir Natkiškių sporto klubo vadovas Remigijus Špečkauskas. Pastarasis tapo ir įkurtos įstaigos direktoriumi. Šias pareigas R.Špečkauskas eina iki pat dabar. Steigdama tokią viešą įstaigą, Pagėgių savivaldybės Taryba įsipareigojo kasmet skirti Pagėgių savivaldybės biudžeto tikslinius asignavimus  į Centro dalininkų  kapitalą  dalinėms veiklos išlaidoms padengti. Kadangi kiekvienais metais savivaldybė „pamaitina” VŠĮ „Sporto ir turizmo centro” direktorių, šis privalo teikti metų veiklos ataskaita. Tą R. Špečkauskas ir daro, atsiskaito Tarybos nariams, tačiau jei apie jo darbą pasidomėtumėte jūs, greičiausiai gautumėte atsakymą, kurį teko išgirsti ir mums.”O tu ką, gal policijoje dirbi? Aš ne viešas asmuo”- telefonu atrėžė viešosios įstaigos vadovas , kuomet pasiteiravome, kaip atrodo jo darbo vieta. Susidomėjome šiuo asmeniu, kuomet sulaukėme skambučių, kuriuose žmonės teigė, jog „Sporto ir turizmo centro” direktorius dažnai darbo metu tvarkosi savo asmeninius reikalus. Jo vadovaujamas Centras registruotas Pagėgiuose, Jaunimo g. 3, tame pačiame pastate, kur yra ir Pagėgių kultūros centras. Atrodo, kad R.Špečkauskas visiškai nesusigaudo, kur ir kuom jis dirba. Vien jau   įstaigos pavadinimas”vieša” turėtų versti susimastyti dėl einamų pareigų statuso, o  šiuo atveju dar ir jo vadovaujamos įstaigos registracijos vieta pastate, kuris yra savivaldybės gyventojų nuosavybė, bei kasmetinės dotacijos iš savivaldybės biudžeto centro veiklai palaikyti. Kyla klausimas, ar iš tiesų taip nieko nesusigaudo Remigijus Špečkauskas, ar tiesiog šioje savivaldybėje jis jaučiasi nekontroliuojamu biudžeto pinigų „tratintoju”, kaip ir dar keli čia tarpstantys politikai.  Vienas tokių, įsitaisęs taip pat Kultūros Centre, nors ir pavyzdingai sėdi savo darbo vietoje, tačiau naudą neša ne bent tik tabako pramonei.

Videolaidoje „Mūsų reikalas”  galite pasiklausyti ir originalų pokalbio įrašą su R.Špečkausku:

meslaisvi.lt