Civilinės saugos signalą Šilutėje girdėjo tik buvę lauke(video)

Prasidėjus signalui, šilutiškiai elgėsi įprastai

Spalio 15 d. visoje Lietuvoje buvo bandoma gyventojų perspėjimo apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę sistema. Nors iš anksto buvo pranešta, kad ši treniruotė prasidės lygiai 12.00, Šilutėje sirenos pasigirdo šiek tiek anksčiau. Garsinis signalas tęsėsi vos kelias minutes, per kurias jis pasiekė ne visų šilutiškių ausis. Visi  kalbinti šio miesto gyventojai, kurie tuo metu buvo patalpose, ar automobiliuose šių sirenų negirdėjo, o kai kurie apskritai nežinojo, kad vykdoma tokia akcija. Praeiviai, kurie garso leidimo metu buvo gatvėse, kaip vienas tvirtino, kad signalą girdėjo, tik kai kuriems vyresnio amžiaus žmonėms tai asocijavosi ar tai su greitosios, ar su priešgaisrinės pagalbos mašinų skleidžiamomis sirenomis. Visi kalbinti rimtai į šią saugumo treniruotę nežiūrėjo, daugumai tai tik linksmas pokštas.

Kaip reiktų elgtis tikro pavojaus metu galite paskaityti šioje atmintinėje gyventojams :

Nelaimės, didelio masto avarijos įvyksta netikėtai. Tokiais atvejais gyventojai perspėjami šiais civilinės saugos signalais: įspėjamuoju garsiniu signalu ,,Dėmesio visiems“ ir įspėjamaisiais balsu skelbiamais signalais ,,Cheminis pavojus“, ,,Radiacinis pavojus“, ,,Katastrofinis užtvindymas“, ,,Potvynio pavojus“, ,,Uragano pavojus“, ,,Oro pavojus“ ir ,,Perspėjimo sistemos patikrinimas“.
„Dėmesio visiems“ – įspėjamasis pulsuojatis 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Išgirdę šį signalą, nedelsiant įsijunkite radiją ar televizorių, išklausykite pranešimą, griežtai vykdykite rekomendacijas.
meslaisvi.lt