Pagėgių valdžia simuliuoja, aktualią visiems informaciją laiku pranešti vengia.

Rugsėjo 12d. Pagėgių savivaldybės valdžios svetainėje pasirodė pranešimas, kviečiantis Pagėgių savivaldybės organizacijas dalyvauti projekte, skirtame steigti jaunimo informacinius taškus. Informaciniai taškai – tai pirmas žingsnis jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos įgyvendinime Lietuvoje. Informaciniame taške jauni žmonės turėtų rasti jiems suprantama kalba pateikiamos informacijos, leidinių, netoliese esantis atsakingas darbuotojas turėtų gebėti suteikti bazinę informaciją arba nukreipti į kitą, specializuotą, informacijos teikėją.

Pagėgių Savivaldybės tinklapyje rugsėjo 12d. išplatintame kvietime prisegtas projekto organizatoriaus Lietuvos jaunimo organizacijų Tarybos dokumentas, kuriame nurodyta, kad norintieji užsiimti tokių taškų kūrimu savivaldybėse paraiškas turi pateikti iki rugsėjo 10d.

Europos jaunimo informavimo Chartijos preambolėje rašoma, kad sudėtingoje visuomenėje ir integruotoje Europoje, kuri pateikia daug iššūkių ir galimybių, informacijos prieinamumas ir gebėjimas analizuoti bei naudotis informacija tampa vis svarbesni jauniems europiečiams. Jaunimo informavimo veikla gali padėti pasiekti užsibrėžtų siekių ir skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Informacija turėtų būti teikiama tokiais būdais, kurie padidina jaunimo pasirinkimo galimybes ir skatina savarankiškumą ir įgalinimą.

Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms reiškia, kad jauni žmonės turi teisę gauti pilną, objektyvią, suprantamą ir patikimą informaciją apie visus jiems rūpimus klausimus ir poreikius. Ši teisė į informaciją buvo pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Vaiko teisių konvencijoje, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje ir Europos Tarybos rekomendacijoje nr. (90) 7 apie jaunimo informavimą ir konsultavimą Europoje. Šia teise vykdydama jaunimo informavimo veiklą remiasi ir Europos Sąjunga.

Vėluodama skelbti aktualią visuomenei informaciją Pagėgių valdžia akivaizdžiai parodo, jog iki pagarbos demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms Pagėgiuose dar gerokai toli.

Informacijos Analizės Asociacija

meslaisvi.lt