Pagėgių savivaldybė nepajėgi užtikrinti ikimokyklinio ugdymo ?

Pagėgių savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė

Ne visiems nepilnamečiams norintiems ugdytis Pagėgiuose ši rugsėjo 1-oji tapo švente. Pagėgių vaikų lopšelio – darželio perkėlimas į Pagėgių vaikų globos namus, o pastarųjų įkurdinimas darželio patalpose užsitęs. Dar praėjusiais mokslo metais dalis ikimokyklinukų dėl šių mainų buvo priversti atsisakyti darželio paslaugų. Valdžia pažadėjo, kad sekančiais metais mažieji pagėgiškiai galės lankyti jau naują įstaigą, įsikūrusią dabartiniuose vaikų globos namuose. Tačiau šio pažado mūsų miesto „grąžinimo” specialistams įgyvendinti nepavyko. Pagėgių šventės metu meras Virginijus Komskis užsiminė, kad naujasis vaikų lopšelis – darželis atsidaryti vėluos, jis tikisi, kad priimti  visus norinčius ugdytis mažylius patalpos bus paruoštos  lapkričio mėnesį.

Nors pavasarį, kuomet prasidėjo renovaciniai darbai, oficialiai nei vienas ikimokyklinukas nebuvo išprašytas iš rekonstruojamų patalpų, tačiau vaikų lopšelio – darželio vadovė davė suprasti, kad tokios ugdymo sąlygos labiau kenks, nei padės mažyliams tobulėti. O ir auklėtojoms kuomet į vienos grupės patalpas buvo patalpinti dviejų grupių vaikai, profesionaliai dirbti neįmanoma. Todėl visus namuose galinčius prižiūrėti vaikus buvo paprašyta parašyti prašymą laikinai nelankyti ugdymo įstaigos.

Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis sako, kad savivaldybė privalo užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsį pagal privalomojo švietimo programą, o švietimo įstatymo 28 straipsnis. 6sk. skelbia, kad Savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą. Jei nei vienas tėvelis nebūtų atsisakęs leisti savo vaiko į tokį darželį, tuomet šioje įstaigoje būtų dar daugiau nusižengiama įstatymams. Visų pirmą higienos įstatymui, kuris numato vienam vaikui skirti nemažesnį nei 4 kv.m plotą. Šiuo atveju vaikams labai truktų erdvės, kurios ir taip ten niekada nebuvo per daug, dėl ko kiltų eilė visokiausių nepatogumų. Net ir nesujungus grupių, mažyliai Pagėgių vaikų darželyje  neturėjo galimybės turėti individualių persirengimo spintelių, ką jau kalbėti apie dabartinę situaciją. Daugiau higienos normų Čia

Jei ir vyksta įstaigų pertvarkymo darbai, savivaldybė turėtų rasti būdą, kaip užtikrinti visų norinčių ugdytis poreikius. Kodėl nesugeba įgyvendinti šio patogumo Pagėgių valdžia savivaldybės gyventojams klausėme Švietimo skyriaus vedėjos Virginijos Sirvidienės. „Tai yra laikinos problemos. Žinote kaip su tais pažadais, aš ir dabar neapsiimu pasakyti, ar mero pažadas jau lapkritį atidaryti naują ikimokyklinukų įstaigą bus įgyvendintas. Šiuo metu Pagėgių savivaldybės tėveliai turi galimybę vaikučius vesti į Šilgalių daugiafunkcinį centrą. Žingsnis po žingsnio ir ši problema Pagėgiuose bus išspręsta”, – sakė Pagėgių savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė.

Pagėgių vaikų darželio-lopšelio direktorė  Nijolė Ulberkytė sakė, kad šiuo metu laikinai neleisti savo atžalų į darželį yra parašę tik keturi tėveliai. „Jie tą padarė savanoriškai, niekas jų nevertė, tiesiog matyt turi galimybes prižiūrėti vaikus namuose”, – kalbėjo N.Ulberkytė. Nieko nuostabaus, kad atsirado sveikai mąstančių tėvelių, kurie nusprendė neleisti savo vaikų į patalpas, kuriose jų vaikui tektų vos du kv.m naudingos vietos.  Abi grupės, kuriose dabar glaudžiasi mažyliai, yra po 40kv.m, o vaikučių jose penkiasdešimt. N.Ulberkytė asmeniškai lankėsi pas rangovus ruošiančius naujas darželio patalpas. Pastarieji direktorę patikino, kad darbai tikrai bus baigti iki Lapkričio 1-os dienos.

Lieka tik tikėtis, kad šį kartą Pagėgių valdžios vyrų pažadai tikrai išsipildys.

meslaisvi.lt