Slapta organizacija Nacionalinė žemės tarnyba

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NZT) yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendina valstybės politiką žemės srityje. Nacionalinės žemės tarnybos savininkė yra valstybė, t.y. visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys Lietuvos piliečiai. Tačiau NZT Tauragės ir Pagėgių skyriaus vadovas Ričardas Ažna galvoja kitaip. Šis valstybės tarnautojas mano, kad duomenų apie valstybinės žemės nuomotojus  Pagėgių savivaldybėje Lietuvos piliečiams( žemės savininkams) žinoti nebūtina. Informacijos Analizės Asociacija kreipėsi su prašymu į NZT Tauragės ir Pagėgių skyriaus vadovą, kad šis pateiktų sarašą asmenų, nuomojančių valstybinės žemės plotus Pagėgių savivaldybėje. Išsiaiškinti šiuos asmenis visuomenininkams parūpo, kai pasklido gandai apie tai, kad daugiausiai valstybinės žemės Pagėgiuose nuomojasi  savivaldybės tarnautojai. R.Ažna savo atsakyme nurodo, jog atskleisti valstybinės žemės nuomotojų Pagėgių savivaldybėje jam neleidžia asmens duomenų apsaugos įstatymas. Gaunasi taip, kad Lietuvos piliečiai, valstybinės žemės savininkai negali sužinoti, kas jų turtu disponuoja, nors minėtas asmens duomenų įstatymas sako  įstatymo tikslas ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą. Valstybinę žemę R.Ažna mato kaip privatų reikalą. Prašyme NZT pabrėžta, kad domina informacija apie nuomotojus, kurie  dirba savivaldybės tarnautojais ar pareigūnais, todėl toks R.Ažnos pasiteisinimas atrodo dar labiau absurdiškas, nes tokiems asmenims šiuo atveju asmens domenų apsaugos įstatymas negalioja. Akivaizdu, kad domėjimasis valstybinės žemės sklypų nuomotojais Pagėgių savivaldybėje  kai kam labai nepatinka  ir to kaiko „čiuptuvai” siekia žymiai toliau, nei yra Pagėgių savivaldybės teritorijos ribos.

meslaisvi.lt