Paskutinė V.Bendaravičiaus ataskaita.

Buvęs Pagėgių savivaldybės Administracijos direktorius
Vaidas Bendaravičius meslaisvi.lt nuotr.

Išvykdamas iš Pagėgių savivaldybės, administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius pristatė 2013 metų veiklos ataskaitą. Nusprendėme ją peržvelgti ir svarbiausius momentus pateikti savo skaitytojams. Kai kurie veiklos faktai tikrai sudomins ne vieną. Todėl siūlome susipažinti su įdomiausiomis mūsų manymu Pagėgių Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos vietomis:

Iš viso 2013 metais Pagėgių savivaldybėje, viešajame sektoriuje buvo nupirkta prekių už 839 000,00 Lt, paslaugų – 653 000,00 Lt ir  darbų -9 820 000,00 Lt.Iki 2013 m gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijoje dirbo 160 darbuotojų. Administracijoje dirba 11 darbuotojų, kurie buvo priimti nuo pat 1999 metų, kuomet kūrėsi savivaldybė. Iš daugelio projektų, kuriems  buvo pateiktos paraiškos finansavimui Pagėgių savivaldybėje vienas pavadinimu  „Viešųjų erdvių atnaujinimas Pagėgių savivaldybėje, įrengiant viešose vietose stebėjimo kameras“. Per 2007-2013 m. laikotarpį buvo planuota pasinaudoti virš 30 mln. litų ES paramos. Finansiniam laikotarpiui baigiantis įsisavintos visos planuotos lėšos. 2013 m.  749 asmenims mokėta šalpos išmoka – tai sudarė  3 753 032,36 Lt.    1 270-iai šeimų išmokėta socialinė pašalpa –  2 655 323,30 Lt  640 asmenų išmokėta nemokamam maitinimui ir aprūpinimui mokinio reikmėms – 506 937.00 Lt.

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija, vadovaudamasi būsto pritaikymo poreikio vertinimo metodika, patikrino  ir įvertino būsto pritaikymo poreikį vienam asmeniui, jam buvo pritaikytas būstas, iš viso už 16 871,00 tūkst. Lt.  2013 metais kreipėsi 2 923 labiausiai nepasiturintys gyventojai paramai maisto produktais gauti iš intervencinių atsargų savivaldybėje. Asmenys paramą gavo 5 kartus per metus.

Daugiau kaip pusė gyventojų prisirašę prie VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro. Pagėgių savivaldybėje 2013 m. užregistruota 13 vėjaraupių atvejų, visi sirgusieji buvo vaikai iki 17 metų amžiaus. Žarnyno susirgimų užregistruota 13 atvejų, iš jų vaikams iki 17 metų: 1 rotavirusinės infekcijos atvejis, 1 salmoneliozės atvejis, 8 atvejai gastroeneterokolito, 1 skarlatinos atvejis, likę 10 atvejų priskirti prie nepatikslintų virusinių žarnyno infekcijų, kiti 4 atvejai nustatyti vyresniems asmenims, kurie sirgo nepatikslintomis žarnyno infekcijomis. Enterobiozės užregistruotas 1  atvejis, 3 niežų ir 2 grybelio atvejai. Plaučių tuberkuliozės atvejų 2013 m. nustatyti 5 nauji atvejai. Į asmens sveikatos priežiūros įstaigas medicinos pagalbos kreipėsi 16 asmenų, nukentėjusių nuo pasiutusių ar tariamai pasiutusių įvairių laukinių ir naminių gyvūnų. 2013 m. imunoprofilaktika nukentėjusiems nuo pasiutusių ar tariamai pasiutusių įvairių laukinių ir naminių gyvūnų buvo skirta 11 asmenų, iš jų 1 skirta su imunoglobulinu.  Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, naikinimo ir globos paslaugas Pagėgių savivaldybės teritorijoje teikė UAB ,,Tauroveta“. 2013 metais beglobių gyvūnų gaudymui ir priežiūrai iš savivaldybės biudžeto  skirta – 3 300,00 Lt.  Visos skirtos lėšos buvo panaudotos. 2013 m. pabaigoje apskaitoje buvo 81 socialinės rizikos šeima, auginanti vaikus. Jose augo 187 vaikai.  Pagėgių vaikų globos namuose 2013 metų pabaigoje augo 46 vaikai. 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 7-iose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciniame centre mokėsi 1 171 mokinys. Mokytojai ir mokiniai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose. Algimanto Mackaus gimnazijos mokytojai ir mokiniai Comenius projekte dirba su partneriais iš Vokietijos, Ispanijos, Norvegijos, Suomijos. Projektas finansuojamas iš programos Mokymasis visą gyvenimą. Gimnazija projekto vykdymui gavo 16 000 eurų. 2013 m. pradžioje Pagėgių savivaldybėje gyveno 2 124 jauni žmonės (14-29 m.): vaikinų − 1 126, merginų – 998.  2013 m. Pagėgių savivaldybėje žemės ūkio naudmenas deklaravo 1 626 pareiškėjai, tai 17 pareiškėjų daugiau nei 2012 m. Bendras deklaruotas plotas – 32 360,40 ha. Žemdirbiams bus išmokėta apie 14,238 milijonų litų tiesioginių išmokų.

Melioracijos remonto darbams paskirta 281 740 Lt. Iš valstybės biudžeto lėšų apmokėta melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita, techninės dokumentacijos sudarymas, techninės priežiūros vykdymas ir ekspertizė už 60 798 Lt. Pradėtas vykdyti Stoniškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos projektas iš ES lėšų. Pagėgių savivaldybei 2013 m. iš valstybės biudžeto melioracijos statinių priežiūrai buvo skirta 413 000 Lt. Visos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį.

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas Pagėgių savivaldybės mobilizacijos planas. Pagėgių savivaldybėje yra 20 statinių, kuriuose galima apsaugoti 2 935 gyventojus. Kolektyvinės apsaugos patalpų plotas – 8 640 kv. m, slėptuvių savivaldybėje nėra. Sudarytas ir patvirtintas Pagėgių savivaldybės administracijos civilinio mobilizacinio personalo sąrašas.

Savivaldybė 2013m Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui pervedė 544 870 Lt. 2013 m. savivaldybėje įregistruoti 129 naujagimiai: 65 mergaitės ir 66 berniukai Mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų nekinta. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai 2013 m. mirė nuo kraujotakos sistemos, širdies ligų – 60,6 proc. (2012 m. – 50,4 proc., 2011 metais – 61,3 proc.). Nežymiai kito skaičius mirusiųjų dėl vėžinių susirgimų, 2013 m. – 18,2 proc., o 2012 m. 17,5 proc. mirė nuo vėžinių susirgimų. Dėl kitų ligų (plaučių, kepenų ir kt.) mirė  12,4 proc., 7,3 proc. mirė dėl išorinių mirties priežasčių (apsinuodijimo, traumų, nelaimingų atsitikimų).

 

meslaisvi.lt