Kęstas Komskis siekia atnaujinti derybas dėl bevizio režimo su Kaliningrado sritimi

Seimo Vicepirmininkas Kęstas Komskis
meslaisvi.lt nuotrauka

Sausio 24 dieną viename Rusijos Internetiniame portale regnum.ru pasirodė straipsnis, kuriame buvo  Lietuvos Respublikos Seimo Vicepirmininko Kęsto Komskio interviu. Šiame straipsnyje rašoma apie Lietuvos bevizio režimo su Kaliningrado sritimi sutarties atnaujinimo galimybes. Siūlome paskaityti tekstą išverstą iš portalo regnum.ru

Lietuvos Respublikos Seimo Vicepirmininkas Kęstas Komskis Sausio 24 d. kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, kad būtų atnaujintas  bevizio režimo su Kaliningrado sritimi klausimas. Tačiau URM atstovai parlamentarą informavo, kad Lietuva iki šiol veda derybas su Rusija kaip numatyta Europos Sąjungos teisės normose, t.y. sudaryti sąlygas Lietuvos pasienio gyventojams laisvai judėti į Kaliningrado sritį išskyrus tiems, kurie gyvena didesniuose miestuose. Rusija kol kas nesutinka su tokiu ES pasiūlymu. Tuo tarpu Kęstas Komskis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių, kad būtų įvertintos visos galimybės atnaujinti derybas ir pasirašyti su Rusija dvišalę sutartį.

Lietuvos Seimo Vicepirmininkas mano, kad bevizio režimo susitarimas tarp Lenkijos ir Rusijos yra puikus pavyzdys, koks turėtų būti įgyvendintas ir Kaliningrado srities pasienyje. K.Komskis pabrėžė, kad tokie susitarimai nuo panašių skiriasi tuom, kad pastariesiems buvo priimtas specialus Europarlamento ir Europos Komisijos reglamentas. Pakeitimai numato išimtis, kurios sako, kad pasienio teritorija yra visa Kaliningrado sritis, kur atstumai vietomis siekia nuo 60 iki 100 kilometrų. Tai ir sudarė galimybę Lenkijai ir Rusijai pasirašyti sutartį, kurios pagalba abiejų valstybių piliečiai gali laisvai kirsti tarpvalstybinę sieną, turėdami tik tam tikrus leidimus.

Dienraščio „Verslo žinios“ duomenimis, Tauragė yra vienas iš svarbiausių tranzitinių miestų Lietuvoje. Praeitais metais šiame regione atsidarė 33 naujos kompanijos, kurių dabar jau apskrityje yra du šimtai. K. Komskis mano, kad rezultatus ir lemia tai, kad Tauragės regionas ribojasi su Kaliningrado sritimi. Toks verslo augimas dar kartą įrodo, kad  su Kaliningrado puse susiję ne tik daugumas verslo projektų, bet sėkmingai plečiasi ir paslaugų sektorius. Verslininkai įsitikinę, kad bevizio režimo įvedimas dar labiau padidintų apskrities ekonominį augimą, nes kuo daugiau Kaliningrado gyventojų atvažiuotų į Lietuvos pusę, tuo daugiau būtų galima vystyti  įvairių paslaugų ir susitarimų tarp abiejų valstybių piliečių.

“ Derybos, duodančios rezultatus turi vykti ne tik su Baltarusijos puse, bet ir su Kaliningrado sritimi. Jeigu mes atkreiptumėme dėmesį į Lenkijos ir Rusijos sutartį, mes pastebėtumėm, kad bevizis režimas davė Lenkijai didžiulį ekonominį šuolį. 2013 metais iš Rusijos į Lenkiją atvykę  piliečiai išleido 86% daugiau  nei 2012 m. Sutarties pasirašymas be abejonės duotų teigiamą efektą ir turėtų svarbią reikšmę žmonių bendravimui, organizacijų ir mokyklų kūrimuisi, galima būtų lengviau užbaigti įvairius mokslinius tyrimus bei sparčiau atnaujinti miestus“-sakė Kęstas Komskis.

Europos Sąjungos sutartys su kaimyninėmis valstybėmis dėl vietinių gyventojų judėjimo kertant valstybines sienas, sudaromos vadovaujantis ES Reglamentu, lengvinančiu šią procedūrą. Jis numato, kad Lietuva ir Rusija jau 2010 metais sutarė, kad pasienio gyventojai, gyvenantys 30-50 km atstumu nuo valstybinės sienos, turėtų galimybę lengviau nuvykti vieni pas kitus. Tačiau ši sutartis nebuvo pasirašyta. 2011 metų pabaigoje dėl šio klausimo ES Reglamente buvo priimti pakeitimai, bet ir juose nenumatyta praplėsti atstumo, leidžiančio didesnei Kaliningrado srities kaimyninių ES valstybių gyventojų daliai lengviau pakliūti į šią sritį, tačiau Lenkijai tai nesutrukdė įsivesti bevizį režimą su Kaliningradu.

vertė Donatas Jančaras

meslaisvi.lt