Supaprastintas žemės naudojimo paskirties keitimas

Žemės ūkio ministerijos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė sausio 15 d. patvirtino naujos redakcijos Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašą.

„Vienas esminių pasikeitimų, palengvinsiančių pagrindinės žemės paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimą – apraše įtvirtinta galimybė keisti žemės sklypui nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), nerengiant teritorijų planavimo dokumento“, – sakė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Nuo šiol, kai planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, bus privaloma pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), jie bus keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą,  jei šis parengtas. Šiuo atveju asmuo, pageidaujantis pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį neprivalės rengti teritorijų planavimo dokumento, pakaks savivaldybės administracijos direktoriui pateikti prašymą, kuriame turės būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir buveinė; žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas (jei yra suteiktas); esama bei pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai). Kartu su prašymu turės būti pateikiamos žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bus priimamas per 10 darbo dienų.

Neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje taip pat galios minėta supaprastinta pagrindinės žemės paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo tvarka, pagal kurią planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) bus keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

meslaisvi.lt