Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšnys tarptautiniuose susitikimuose miega(video)

Taip įsisavinami ES milijonai
Arūnas Plikšnys

Nuo 2007-tųjų iki 2013-tųjų metų Lietuva dalyvauja tarptautinės programos „Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) bendradarbiavimo per sieną 2007-2013“ veikloje. Šios programos pagrindinė dalis yra programa „Lietuva-Lenkija-Rusija 2007-2013“. Ji yra koordinuojama Europos Sąjungos. Jai įgyvendinti visi dalyviai išskiria pinigus. 90 % visų lėšų išskiria Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondai, o tai yra keli šimtai milijonų eurų.

Pagrindinė Lietuvos institucija, atsakinga už šios programos projektų įgyvendinimą yra Regioninės politikos departamentas prie VRM. Departamento vadovas yra ponas Arūnas Plikšnys.

Šių metų rudenį Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 2007-2013 EKPP bendradarbiavimo per sieną programos atstovai dalyvavo IX metinėje konferencijoje “Bendradarbiavimas per sieną: Rusijos Federacija, Europos Sąjunga ir Norvegija”. Ši konferencija tradiciškai tapo unikalia platforma šalių dialogui, aptariant visų lygių esminius tarp regioninio ir pasienio teritorijų bendradarbiavimo klausimus. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos atstovai su ponu Plikšniu priešakyje.

Kaip mes visi žinome, šių metų antrą pusmetį Lietuva pirmininkauja (tai yra vadovauja) visai Europos Sąjungai. Dauguma mūsų valdininkų darbuojasi Lietuvos ir visos ES žmonių labui. Tačiau tik ne ponas Plikšnys. Visiems programos dalyviams darbuojantis jis labai smarkiai … miega. Saldžių sapnų, ponas Plikšnį, viskas susitvarkys ir be jūsų, o mes kaip nors pragyvensime

meslaisvi.lt